Młodzi radni będą obradować zdalnie

Młodzi radni województwa, mimo epidemii, cały czas aktywnie działają na rzecz Mazowsza i jego mieszkańców. Szkolenie online dla nauczycieli, szycie i rozdawanie maseczek czy sąsiedzka pomoc – to tylko część działań, jakie podejmują. Swoimi doświadczeniami i pomysłami będą mogli podzielić się już 14 maja podczas pierwszej zdalnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Według planów podczas majowej sesji online, radni wyłonią prezydium sejmiku oraz komisje, w których będą pracować. Zajmą się też najpilniejszymi potrzebami i problemami rówieśników z Mazowsza w tym czasie oraz spróbują wypracować dla nich najlepsze rozwiązania.

 

Młodzieżowi radni cały czas aktywnie działają. Są pełni zapału i pomysłów. Podczas spotkania online z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem poruszali kwestie związane m.in. z przeciwdziałaniem COVID-19, samorządnością czy aktywnością młodzieży podczas epidemii.

 

W tym trudnym czasie nasi młodzi samorządowcy nie ustają w działaniu. Za nami motywujące, konstruktywne rozmowy online. Przeważały tematy związane z koronawirusem, aktywizacją młodzieży, ale rozmawialiśmy też o naszych programach stypendialnych, szkołach branżowych, transporcie czy zbliżającej się sesji sejmiku. Optymizmem napawa wielka energia, zaangażowanie młodych ludzi oraz chęć pomocy innym – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Szkolenie online i szycie maseczek

Z powodu koronawirusa m.in. nauczanie i inicjatywy społeczne zostały przeniesione do wirtualnej przestrzeni. Mimo to młodzi radni świetnie odnajdują się w tej niecodziennej sytuacji, pomagając tym, którzy potrzebują tego najbardziej. Kacper Ośko z Radomia przeprowadził dla dyrekcji i nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu szkolenie na temat obsługi interaktywnego programu, dzięki któremu mogą oni prowadzić nauczanie online.

 

– Wszystko zaczęło się po ogłoszeniu kwarantanny szkolnej. Skontaktowałem się z dyrekcją placówki i zaproponowałem na czas epidemii wdrożenie do szkoły systemu Microsoft Teams, który umożliwia m.in. prowadzenie lekcji zdalnych. Dyrekcja zaproponowała mi przeprowadzenie szeregu szkoleń dla kadry nauczycielskiej z obsługi tego programu. Nauczyciele bardzo chętnie przystąpili do działania i skutecznie prowadzą lekcje zdalne dla swoich uczniów – podkreśla Kacper Ośko.

 

Wielu radnych, m.in. Piotr Jastrzębski z gm. Klembów, Julia Trzaskoma z gm. Wieliszew i Oliwia Szymańska z gm. Radzymin zorganizowało lub włączyło się w lokalne akcje szycie maseczek.

– Podczas jednej z wideokonferencji radnych z okręgu nr 7 koleżanka opowiadała, że w jej miejscowości w sklepach rozprowadzane są maski ochronne. A że u nas nie było takiej akcji, pomyślałem, że powinienem się tym zająć. Dostałem dofinansowanie na zakup materiału na maseczki. Na lokalnej grupie na Facebooku dałem ogłoszenie, że szukam osób, które pomogą mi w ich szyciu. Zgłosiło się 5 pań. Koleżanka z klasy uszyła kilka maseczek, a jedna z pań poruszyła i zaangażowała całą wieś – opowiada Piotr Jastrzębski.

 

W rozdawanie maseczek włączył się także Mateusz Zboiński z gm. Żuromin, młodzieżowy radny i harcerz w jednej osobie.

 

– Zainspirowaliśmy się akcjami prowadzonymi przez inne hufce ZHP. Nasza akcja wynika z potrzeby niesienia pomocy. W ten sposób wypełniamy nasze harcerskie przyrzeczenie pomagania potrzebującymW naszym hufcu jest troje pełnoletnich wolontariuszy, w tym ja, a tylko tacy mogą brać udział w akcjach. Dysponujemy zaświadczeniami od komendanta chorągwi o tym, że jesteśmy wolontariuszami, co ułatwia nam przemieszczanie się. Cała nasza trójka, gdy dostaliśmy informację z urzędu gminy, podjęła inicjatywę. Koperty z maseczkami ze względów bezpieczeństwa naszego i seniorów wrzucaliśmy do skrzynek pocztowych. Obecnie, jako harcerze, przyłączamy się do akcji pamiętaj o masce, dziękujemy lekarzom i pielęgniarkom za ich odwagę i trud pracy. Jesteśmy w trakcie tworzenia kolaży, które niebawem pojawią się na naszych profilach na Facebooku ­­– mówi Mateusz Zboiński.

Aktywni w social mediach

Media społecznościowe to potęga. Korzysta z nich wiele osób, w tym ogromna rzesza młodych ludzi. Stąd też pomysł, by tą drogą informować o ważnych sprawach i działaniach. Młodzi radni są w stałym kontakcie z rówieśnikami i prężnie działają w grupach typu „Widzialna ręka”. Pomagają w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy odrabianiu lekcji.

 

To najlepszy sposób, by teraz dotrzeć do młodzieży. Promujemy m.in. noszenie maseczek, a niedawno zrobiliśmy akcję solidarności z medykami, dziękując im za ich ciężką pracę. Obecnie zbieramy pomysły, żeby w niedługim czasie wdrożyć kampanię o funkcjach samorządu. Niebawem pojawi się też post, w którym będziemy promować narzędzie do otrzymania pomocy psychologicznej, ponieważ widzimy, że w dzisiejszych czasach jest ona młodym ludziom bardzo przydatna – podkreśla Wiktoria Kostrzewa z Warszawy.

 

W akcję informacyjną w mediach społecznościowych włączyła się także Julia Senator z gm. Błędów, która m.in. wspólnie z kolegami ze swojego okręgu zbiera informacje i analizuje najskuteczniejsze sposoby promowania akcji  #zostańwdomu i przygotowuje grafiki na temat koronawirusa, aby w ciekawy i przystępny sposób pokazać, że warto się odizolować i zachowywać podstawowe zasady higieny.

 

 

Marta Milewska,
Rzeczniczka Prasowa,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego