Mazowsze podzielone, ale tylko statystycznie

Stało się! Po kilku latach analiz, prac i starań Mazowsze wreszcie podzielone! Statystycznie, nie administracyjnie. To olbrzymi sukces, bo od 1 stycznia br. UE traktuje nasz region nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale dwie odrębne jednostki statystyczne. Decyzja ta pozwoli województwu korzystać z funduszy unijnych po 2020 r.

To ważny moment dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Daje nam szansę na dalsze korzystanie ze środków unijnych. Od stycznia UE, patrząc na Mazowsze, widzi dwa odrębne obszary wsparcia. Rozumie, że inne potrzeby ma stolica i okoliczne powiaty, a inne – reszta województwa. Stawka była bardzo wysoka. Statystyczne bogacenie się Mazowsza, w dużej mierze poprzez potencjał stolicy, mogło doprowadzić do radykalnego zmniejszenia środków unijnych dla naszego regionu. Rozwiązaniem była zmiana podziału statystycznego. I właśnie o to zabiegaliśmy już od 2011 r. – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Skąd ten podział?

Mazowsze w 2015 r. wytworzyło jedną piątą polskiego PKB. W 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło ono ponad 107 proc. unijnej średniej. Po przekroczeniu tego wskaźnika Mazowsze nie mogłoby już sięgać po pieniądze z unijnych funduszy na rozwój infrastruktury.

O podział województwa na dwie jednostki statystyczne zabiegał marszałek Adam Struzik, Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz posłowie i samorządowcy z regionu. Wniosek o uruchomienie procedury został opracowany pod koniec 2015 r. przez rząd Ewy Kopacz. Ostatecznie został złożony w lutym 2016 r.

Jedno województwo, dwie jednostki statystyczne

Nowy podział statystyczny obowiązuje od początku tego roku. Województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: region Warszawski stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim oraz region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego. W efekcie liczba jednostek poziomu NUTS 2 wzrasta w Polsce z 16 do 17.

Jest jeszcze jeden atut tego rozwiązania – zauważa marszałek Adam Struzik. – Doprowadzenie do podziału statystycznego Mazowsza powinno raz na zawsze zamknąć dyskusje na temat szkodliwego podziału administracyjnego. Przypomnijmy, że to właśnie potencjalna utrata środków unijnych była podstawowym argumentem inicjatorów tego typu pomysłów. Jak widać ciężka praca, determinacja i solidne argumenty wygrywają ze szkodliwym populizmem. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę sprawę – posłom, radnym województwa, samorządowcom, ekspertom, ale i mediom, które w rzetelny sposób przedstawiały ten dość trudny temat. Dziękuję też mieszkańcom Mazowsza, od których wielokrotnie słyszałem słowa wsparcia w tej sprawie – dodaje marszałek Adam Struzik.

Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 29 listopada 2016 r.

Tekst za: Samorząd Województwa Mazowieckiego