Mazowsze: Nowe wyróżnienie dla mazowieckich artystów

Nagrody w wysokości 9 tys. zł mogą otrzymać młodzi i utalentowani artyści z Mazowsza oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem i ochroną kultury. Samorząd województwa mazowieckiego rozpoczął właśnie pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Twórczą. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października br. W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów.

Szansę na nagrodę mają mieszkający na terenie województwa mazowieckiego artyści – pisarze, aktorzy, fotograficy, twórcy filmowi i teatralni, plastycy oraz osoby inicjujące nowatorskie formy życia społeczno-kulturalnego, a także zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury.

– Zapraszam wszystkich artystów z Mazowsza do udziału w konkursie o Nagrodę Twórczą. Nasz region nie od dzisiaj jest prawdziwym zagłębiem kulturalnym, w którym tworzą pisarze, malarze, fotograficy. Bogata historia i piękne mazowieckie krajobrazy sprzyjają działalności artystycznej. Nagroda ma na celu wyróżnienie osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-kulturalnym
– podkreśla marszałek Adam Struzik.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia, mieszkają na Mazowszu, a swoje osiągnięcia mogą potwierdzić nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Osoby zgłaszające się do konkursu nie mogą równocześnie ubiegać się o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża Strategię Rozwoju Kultury na lata 2015-2020. Jednym z działań zapisanych w tym dokumencie jest uruchomienie systemu stypendiów i nagród za działalność artystyczną. Właśnie dlatego po raz pierwszy ogłosiliśmy konkurs o Nagrodę Twórczą, w którym mogą wziąć udział młodzi twórcy z Mazowsza z udokumentowanym dorobkiem artystycznym. Zamierzamy przyznać trzy Nagrody Twórcze w wysokości 9 tys. zł brutto każda. Serdecznie zapraszam do udziału w tym konkursie – zachęca Agnieszka Kuźmińska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM w Warszawie.

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do 16 października br. Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a także wysłać pocztą na adres: Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego