Mazowsze: Kłopoty z kręgosłupem – wyzwanie współczesności

Samorząd Województwa Mazowieckiego zainicjował cykl konferencji poświęconych zdrowiu publicznemu. Pierwsza z nich odbyła się 24 listopada b.r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania były choroby kręgosłupa.

Praktycznie każdy z nas doświadcza lub doświadczał w swoim życiu dolegliwości związanych z bólem kręgosłupa. Jak pokazują badania, tego typu schorzenia to jedno z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych naszych czasów. Lekarze alarmują – jednym z głównych powodów bólów tej części ciała jest nieprawidłowa postawa w miejscu pracy.

Problem dotyczy co najmniej 1,6 mln mieszkańców Mazowsza. Według badań około 30 proc. Polaków cierpi z powodu bólu pleców w odcinku lędźwiowym, blisko 20 proc. odczuwa dyskomfort w odcinku szyjnym – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Pierwszy Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

Wydarzenie stało się okazją dla profesjonalistów z obszaru promocji zdrowia, fizjoterapii i medycyny oraz przedstawicieli różnych organizacji związanych z kreowaniem polityki zdrowotnej Mazowsza (jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Konfederacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej) do dyskusji o najistotniejszych problemach i wyzwaniach w obszarze zdrowia publicznego. Przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące profilaktyki chorób kręgosłupa. Zwrócono szczególną uwagę na objęcie dzieci interwencją w omawianym obszarze. Jak podkreślili eksperci, im wcześniej zostaną wykryte nieprawidłowości, tym łatwiej można je skorygować.

Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Najważniejsza jest profilaktyka

Z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego powstał „Regionalny program zdrowotny (RPZ) w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”. Dokument uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. RPZ podzielony jest na 2 części. Będą w nim mogły wziąć udział dzieci uczęszczające do klas I–VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego. W ramach modułu dotyczącego otyłości dla każdego uczestnika przewidziano, m.in.: ćwiczenia fizyczne, porady dietetyczne, badanie lekarskie/fizjoterapeutyczne. W obszarze chorób kręgosłupa beneficjent będzie mógł zaplanować działania obejmujące zabiegi fizykalne, masaże, kinezyterapię, terapię manualną, gimnastykę.

Podmioty realizujące program mogą uzyskać dofinansowane nawet do 93 proc. (80 proc. z Europejskiego Funduszu Spójności oraz 13 proc. z budżetu państwa). Budżet zadania wynosi 13 272 393,88 zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 grudnia br. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Fot. Michał Słaby: Dorota Cianciara, konsultant wojewódzki w obszarze zdrowia publicznego w województwie mazowieckim przedstawia informacje o promocji zdrowia.