Mazowsze: Dodatkowe pieniądze dla szpitali i muzeów

14 mln zł z budżetu województwa trafi do mazowieckich szpitali i instytucji kultury. Decyzję o przyznaniu kolejnego już w tym roku wsparcia podjęli Radni Województwa Mazowieckiego. Środki zostaną przeznaczone na remonty i modernizacje, a także zakup specjalistycznego sprzętu.

– Drogi, szpitale czy instytucje kultury, to te obszary, w których zawsze jest coś do zrobienia. Dlatego sukcesywnie w ciągu całego roku staramy się przeznaczać dodatkowe środki na niezbędne inwestycje i zakup specjalistycznego sprzętu. W tym miesiącu tylko w ramach oszczędności przeznaczymy ponad 7 mln zł na prace remontowe, a kolejnych ponad 6 mln zł na wkład własny do projektów unijnych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Wsparcie dla szpitali

Ponad 6,7 mln zł trafi do pięciu mazowieckich placówek medycznych.

3,3 mln zł otrzyma Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych. Dzięki tym środkom placówka przeprowadzi modernizację oddziałów onkologiczno-hematologicznego z pracownią cytostatyków i jej wyposażeniem, laryngologicznego, obserwacyjno-zakaźnego, chirurgii dziecięcej i dziecięcego, pulmonologicznego, opieki hospicyjno-paliatywnej, zakładu patomorfologii, zakładu bakteriologii oraz szatni pracowniczych. Szpital zakupi także sprzęt medyczny. Prace budowlane obejmą malowanie, ułożenie glazury i terakoty, wykonanie posadzek, ułożenie wykładziny podłogowej, wymianę drzwi i instalacji. Planowany jest także zakup wyposażenia do pracowni leków cytostatycznych.

Dzięki dodatkowemu wsparciu w wysokości ponad 1,5 mln zł Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku przeprowadzi prace modernizacyjne dachu na budynku B i na budynku techniczno-gospodarczym w części budynku A. Dodatkowo w placówce zostanie zainstalowany System Sygnalizacji Pożarowej (SSP). Prace te zostaną połączone z modernizacją pomieszczeń.

Ponad 980 tys. zł trafi do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Środki te zostaną przeznaczone na utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przy ul. Poznańskiej w Warszawie (I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej) oraz na zakup sprzętu medycznego.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce przeznaczy 613 tys. zł na zakup aparatu RTG dla oddziału urologicznego oraz na wymianę transformatorów w Oddziałowej Stacji Transformatorowej SO-2. W ramach tych środków zostanie także wykonana adaptacja i modernizacja układów zasilania, sterowania i automatyki.

Z kolei do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie trafi 340 tys. zł na zakup agregatu prądotwórczego.

– Środki, które przekazujemy przekładają się na lepsze warunki leczenia pacjentów. A to przecież oni są w tym wszystkim najważniejsi. Nasze szpitale to placówki, które przyjmują pacjentów nie tylko z naszego regionu. Z ich pomocy często korzystają także mieszkańcy innych województw. Liczymy, że w ciągu roku jeszcze kilka razy uda nam się wygospodarować dodatkowe środki, które będziemy mogli przeznaczyć na podnoszenie standardów i jakości leczenia w naszych szpitalach – dodała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Wsparcie dla instytucji kultury

Mazowieckie instytucje kultury dostaną w sumie ponad 7,6 mln zł, z czego ok. 950 tys. zł stanowi dofinansowanie inwestycji w ramach środków z oszczędności, a ponad 6,7 mln zł to środki z budżetu województwa na wkład własny do projektów unijnych.
· Wsparcie instytucji kultury dzięki środkom z oszczędności

300 tys. zł otrzyma Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze na zakup autobusu dla ekipy technicznej odpowiedzialnej za przygotowanie wyjazdowych koncertów zespołu.

Z kolei do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu trafi ponad 153 tys. zł. Dzięki tym środkom placówka zakupi urządzenie wielofunkcyjne, opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową systemu zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu i na jej podstawie wykona roboty budowlano-montażowe oraz opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do budowy zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie skansenu.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na zakup urządzenia wielofunkcyjnego otrzyma 15 tys. zł.

Natomiast Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach przeznaczy blisko 32 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Ponadto Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzyma ponad 400 tys. zł na adaptację pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy pracowników Muzeum.

47 tys. zł trafi do Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura kultury. Teatr planuje zakup nowego wyposażenia do budowy nowoczesnej e-sieci.
· 6,7 mln zł dla instytucji kultury na wkład własny do projektów unijnych – RPO WM 2014-2020, działanie 5.3

– Nowa perspektywa finansowa nabiera coraz szybszego tempa. O dotacje unijne aktywnie ubiegają się także nasze jednostki. Tym razem z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczamy ponad 6,7 mln zł na wkład własny do projektów realizowanych przez trzy nasze instytucje kultury – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Ponad 3,8 mln zł na wkład własny do projektu unijnego – Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, otrzyma Muzeum Mazowieckie w Płocku. Placówka otrzyma dofinansowanie unijne do projektu. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7,2 mln zł.

Kolejny projekt dotyczy poprawy dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wartość inwestycji to ponad 4,5 mln zł, z czego ponad 1 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z budżetu Mazowsza na wkład własny.

Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzyma dofinansowanie unijne na zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4,9 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł to dofinansowanie z budżetu Mazowsza na wkład własny do projektu.

Wsparcie dla placówek szkolnych

Poza placówkami medycznymi i instytucjami kultury wsparcie trafi także do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, które otrzyma 60 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej pod adaptację i przebudowę budynku przy ul. Stare Miasto 10 w Radomiu.

Kolejnych 80 tys. zł otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego