MAGIA CAŁA PRAWDA: dr Stanisław Krajski opowiada o masonerii

W najbliższych audycjach z cyklu „Magia cała prawda” (24 czerwca, 01 lipca, 08 lipca, 15 lipca, 22 lipca) usłyszymy fragmenty wykładu dr Stanisława Krajskiego pt. „Masoneria w fundamentalnej wrogości wobec Chrystusa i Kościoła”. Usłyszymy m.in. o tym, skąd wzięła się masoneria, jak łączy się z demonami i jakie są jej związki z judaizmem, kabałą żydowską, islamem i ruchami zielonoświątkowymi. Dowiemy się czym różni się masoneria rytu szkockiego i francuskiego, a także czym jest scjentologia. Wykład ten został wygłoszony w ramach sympozjum „Wśród współczesnych zagrożeń duchowych”, które odbyło się w maju tego roku w Niepokalanowie.

Stanisław Krajski – doktor nauk filozoficznych (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie), nauczyciel akademicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), publicysta, tłumacz. Autor licznych artykułów i książek dotyczących masonerii i zagrożeń duchowych, m.in. „Magiczny świat Harr`ego Pottera”, „Polska i masoneria. W przededniu wielkiego krachu”, „Nowy ustrój Polski”, „Masoneria polska 2018 – wojna demonów”. Autor i współautor programów radiowych i telewizyjnych.

Słuchaj: poniedziałki – godz. 9.10 i 20.20 oraz środy – godz. 12.20.