List ministra generalnego na Boże Narodzenie

Moi drodzy, niech Pan obdarzy was pokojem!

Przed nami otwierają się trzyletnie obchody (2023-2026) franciszkańskiego jubileuszu, który upamiętnia osiemsetlecie Reguły zatwierdzonej i świąt Bożego Narodzenia w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni stworzeń (2025) i śmierci Franciszka (2026).

Bogata i wymowna wędrówka sprawi, że rodzina franciszkańska zaangażuje się nie tylko w obchody wspomnianych rocznic, ale przede wszystkim – i to jest główny cel jubileuszu – w ponowne odkrycie duchowości komunii, zespalającej wszystkich tych, którzy we Franciszku i Klarze z Asyżu uznają duchowe ojcostwo. Wśród adresatów uroczystości są bowiem wszyscy członkowie rozlicznej rodziny franciszkańskiej.

Prawdziwa wędrówka jubileuszowa, rozpoczynająca się w nowym roku, poprowadzi nas nie tylko do symbolicznego prześledzenia kilku fundamentalnych wydarzeń składających się na nasze doświadczenie charyzmatyczne, ale – jak to zostało dobrze wskazane w wytycznych na obchody rocznicowe – proroczym spojrzeniem w przyszłość da nam cenną okazję do ożywienia bogactwa naszego charyzmatu.

Drodzy bracia, kierując moje przesłanie Bożonarodzeniowe gorąco proszę was o takie skorzystanie z okazji do pięciu nadchodzących rocznic, ażeby po prostu nie wpłynęły powierzchownie na nasze życie, lecz rozbudziły w nas miłość do naszego charyzmatu.

Propozycje, które przedstawiliśmy jako rodzina franciszkańska (zarys tematyczny i jego możliwe rozwinięcie w ramach formacji i uroczystości), mają właśnie ten ostatni cel. W istocie – by zacytować jeszcze raz wytyczne na obchody rocznicowe – „jesteśmy adresatami dobra, które czyni nas ludzkimi, pomaga prowadzić nowe życie. Nie ma nic lepszego jak przekazywanie tego innym” (Evangelii gaudium, 264).

W celu wzbudzenia jak najlepszego udziału w obchodach postanowiono zaproponować cele i działania dla poszczególnych etapów, aby umożliwić świętowanie wydarzeń w każdym kontekście życia. Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi, które są dostępne w kilku językach również na stronie internetowej naszego Zakonu.

Jubileuszowa wędrówka, poczynając od wspomnienia Bożego Narodzenia w Greccio (1223), skłania nas do zastanowienia się „nie tylko nad tym, jakie miejsce zajmuje Jezus w naszych sercach, ale także nad tym, czy jest w nich miejsce dla tych, z którymi On chciał się utożsamić”. Chciałem przytoczyć te wskazania, aby wyrazić nadzieję, że każda z naszych wspólnot zaangażuje się w zmniejszanie dystansów na rzecz odkrycia na nowo zdolności do życia braterskiego i współistnienia.

Tegoroczne Boże Narodzenie z pewnością różni się od poprzednich ze względu na nieład i przemoc targające światem. Właśnie dlatego jesteśmy wezwani, aby wraz ze św. Franciszkiem powrócić do autentycznego znaczenia żłóbka, w którym Bóg ukazuje się nam w takiej postaci, w jakiej wkroczył w świat, pobudzając nas do myślenia o naszym życiu wpisanym w życie Boga; żłóbek zachęca, abyśmy stali się Jego uczniami, jeśli chcemy osiągnąć ostateczny sens życia (por. Papież Franciszek, Admirabile signum, nr 8).

Moi drodzy, pozwólcie, że złożę serdeczne życzenia współbraciom starszym lub chorym; zakonnikom, którzy przeżywają niełatwe chwile, i tym, którzy będą musieli zmierzyć się z trudnymi wyborami.

Pełne wdzięczności życzenia kieruję do licznych współbraci, którzy niestrudzenie poświęcają swoje życie w służbie innym na misjach, w parafiach, w sanktuariach, w najuboższych wspólnotach, w ewangelizacji, w przyjmowaniu uchodźców i migrantów.

Noszę w sercu doświadczenie każdego z was, umieszczając was duchowo u wejścia do tego świętego żłóbka, w którym, dzięki szczególnej intuicji św. Franciszka, wszyscy znajdujemy miejsce. Wam, waszym wspólnotom, członkom rodzin i wszystkim przyjaciołom naszej rodziny franciszkańskiej życzę świętych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, dołączając najlepsze życzenia na Nowy Rok.

Błogosławię was w Panu! Radosnego Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Fr. Carlos Alberto Trovarelli
minister generalny

Za: https://www.ofmconv.net/