Książka na Wielki Post: Święty Paweł. Tajemnica Damaszku

„Święty Paweł. Tajemnica Damaszku” to książka zawierająca dwie serie konferencji przeznaczonych na ośmiodniowe rekolekcje lectio divina. Pierwsza część doprowadza nas ze św. Pawłem na próg Europy (Dz 9-16), w drugiej towarzyszymy apostołowi aż do jego męczeńskiej śmierci w Rzymie (Dz 16-28). We wprowadzeniach do modlitwy cenne okazują się odniesienia do listów, które Paweł kierował do wspólnot zakładanych przez siebie i w których – szerzej niż w Dziejach Apostolskich – obecna jest wczesna teologia wcielenia, krzyża i zmartwychwstania. Ogromnie cenne, głębokie treści odnajdziemy też w katechezach wygłaszanych przez Ojca Świętego Benedykta XVI w trakcie Roku Świętego Pawła.

Tytuł: Święty Paweł. Tajemnica Damaszku. Rekolekcje lectio divina
Autor: ks. Piotr Ślęczka SDS
Wydawnictwo: Wydawnictwo Salwator
Liczba stron: 172
Format: 145×205