Kolejne 93 inwestycje w regionie warszawskim zachodnim ze wsparciem Mazowsza

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w realizacji kolejnych inwestycji. Tym razem pieniądze z budżetu województwa pomogą m.in. w przedsięwzięciach drogowych, sportowych oraz w remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków ochotników, a także w realizacji działań wspierających rozwój rad senioralnych w regionie warszawskim zachodnim. Suma wsparcia to ponad 9,5 mln zł. Dziś umowy z beneficjantami podpisała Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. W spotkaniu udział wzięli także radni województwa mazowieckiego.

Od maja władze regionu podpisują umowy z mazowieckimi samorządowcami. Dotyczą one udzielenia pomocy z budżetu województwa na inwestycje w ramach samorządowych programów wsparcia. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc,zaznacza, że projekty wsparte dziś przez samorząd Mazowsza będą miały realny wpływ na życie mieszkańców.

– Programy wsparcia to ważny element budżetu województwa. To ponad 350 mln zł przyznanych tylko w tym roku. Te pieniądze pomogą w realizacji tysięcy inwestycji na terenie naszego województwa. Na niektóre z nich mieszkańcy czekają od bardzo dawna. Tylko w tym roku na inwestycje sportowe przeznaczyliśmy w sumie 41 mln zł, z czego blisko 3,8 mln zł trafi do regionu warszawskiego zachodniego – podsumowuje.

#Mazowszedlasportu

14 inwestycji sportowych w regionie warszawskim zachodnim

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł.regionie warszawskim zachodnim 14 obiektów sportowych uzyskało wsparcie w wysokości blisko 3,8 mln zł. Wyremontowane lub zmodernizowane zostaną boiska i sale sportowe. Powstaną również nowe obiekty m.in.: skatepark w Kręczkach, boisko wielofunkcyjne w Zalesiu Górnym, tor rowerowy oraz boiska streetball w gminie Góra Kalwaria czy hala namiotowa w Uwielinach. Natomiast mieszkańcy gmin Zakroczym i Błonie będą mogli korzystać ze stref rekreacyjnych.

#Mazowszedlastrażypożarnych

Ponad 2 mln zł dla jednostek OSP z regionu warszawskiego zachodniego

Na Mazowszu funkcjonuje około 2 tys. jednostek OSP. Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat wspiera strażaków ochotników. W tym roku podjął decyzję o przeznaczeniu 463 mazowieckim jednostkom OSP aż 11,8 mln zł na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy środków ochrony osobistej strażaka. Kolejne ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast na remonty i modernizacje strażnic OSP. Ponad 2 mln pomoże w realizacji 56 strażackich inwestycji w regionie warszawskim zachodnim.

#FOGR

Ponad 3,6 mln zł na realizację 17 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Władze Mazowsza przyznały również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W tym roku wpłynęły aż 372 wnioski z prośbą o dofinansowanie. Wsparcie otrzyma 280, z czego 266 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 14 – małej retencji. Na ten cel ze środków budżetu województwa przeznaczono kwotę w wysokości blisko 46 mln zł. W regionie warszawskim zachodnim wsparcie w wysokości ponad 3,6 mln zł otrzyma 17 inwestycji drogowych.

W latach 1999-2021 władze regionu przeznaczyły blisko 350 mln zł na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotacjami objęto ponad 5,6 tys. inwestycji.

#Mazowszedlaseniorów 

Blisko 108 tys. zł dla rad seniorów z subregionu warszawskiego zachodniego

Mazowsze dla seniorów to nowy program wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach którego każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu 35 projektów, na których realizację przeznaczyli 642,7 tys. zł. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych. Wsparcie w wysokości blisko 108 tys. zł trafi także do 6 rad seniorów z subregionu warszawskiego zachodniego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego