Kampinos: Hołd Bohaterom Powstania Styczniowego

Każdego roku, w styczniu, społeczność gminy Kampinos oddaje hołd bohaterom Powstania Styczniowego, którego różne etapy i wydarzenia działy się również na tych terenach.

24 stycznia ks. Bogusław Zalewski odprawił uroczystą Mszę św. w intencji walczących i poległych za wolną i niepodległą Polskę. W homilii proboszcz kampinoskiej parafii przypomniał o najwyższej ofierze oddanej przez tysiące Polaków, ich poświęceniu oraz przywiązaniu do uniwersalnych wartości takich jak „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Następnie wszyscy zebrani udali się pod Pomnik Mogiłę, gdzie – po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski, złożone zostały wieńce i zapalane znicze. Na zakończenie Wójt Gminy w imieniu wszystkich zebranych podziękowała ks. Bogusławowi za odprawienie Mszy ś., jak również za to, że z takim zaangażowaniem i zapałem włączył się w lokalną tradycję styczniowych uroczystości. Podziękowania popłynęły również: do naszych druhów strażaków na czele z komendantem Zbigniewem Plochem, którzy tego dnia przybyli na uroczystości z pocztem sztandarowym, Stowarzyszenia Towarzystwo Kampinoskie, które każdego roku oddaje hołd Powstańcom Styczniowym, a także do wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy, którzy angażują się w kultywowanie tej lokalnej tradycji.

Za: kampinos.pl
Fot. Przemysław Jośko/kampinos.pl