JAK ZATRZYMAĆ MŁODZIEŻ W KOŚCIELE? Podsumowanie działań QB

„Qulturalne Bierzmowanie” to formuła spotkań artystów z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Idea ma zasięg ogólnopolski i do jej wdrażania zapraszamy wszystkie dekanaty. Założeniem inicjatywy jest uzupełnienie rocznego cyklu katechez poprzez zorganizowanie koncertu muzyki chrześcijańskiej ze świadectwami, w lokalnym Domu Kultury. Oprócz koncertów, nieodłącznym elementem jest udział lokalnych wspólnot, które prezentują swoją działalność oraz dzielą się świadectwem wiary. Ich członkowie mają okazję zaprosić młodzież do dalszej formacji w swoich szeregach. Prezentacja wspólnot może przybierać urozmaicone formy takie jak przedstawienie teatralne, wywiad czy prezentacja multimedialna. Dla nas jako pomysłodawców akcji istotne jest stworzenie platformy porozumienia między artystami, duchownymi i domami kultury, a tym samym wypracowanie nowych miejsc do koncertów muzyki chrześcijańskiej (CCM) w całej Polsce, których do tej pory nie było. /Na zdjęciu obok – Mikołaj Grudzińki z zespołu REGAU oraz prezenter Radia Niepokalanów/

Zespół koordynatorów w diecezjach:
Emil Niedziński, Konrad Habit, Agnieszka Metzgier Mikołaj Grudziński (diec. Warszawska i Warszawsko
Praska), Łukasz Jaszczuk (d. Siedlecka), Karol Gut (d. Tarnowska), Artur Wiśniewski (d. Płocka), Jessica
Karlinska (d. Poznańska) , ks. Bogusław Jankowski i inni.
Ambasador: ks. prałat Zbigniew Sajnóg- Dziekan Dekanatu Warszawa Ursus
Patroni akcji: św. Jana Bosco i bł. Carlo Acutis.
Błogosławi: ks. kard. Kazimierz Nycz, ks. bp. Romuald Kamiński, ABP Grzegorz Ryś
www.qulturalnebierzmowanie.pl
Facebook: Qulturalne Bierzmowanie

***

Podsumowanie działań QB
Tytuł: JAK ZATRZYMAĆ MŁODZIEŻ W KOŚCIELE?
Artyści, wspólnoty, duchowni – młodym

HASŁA:
QB jest sposobem na poznanie wielu nowych ludzi, dzięki którym możesz wzrastać w wierze.
QB pozwala dotrzeć z Dobrą Nowiną do większej liczby osób.
QB ukazuje alternatywę i pomaga wybierać między dobrem a złem.
QB jako forma sztuki jest odpowiedzią na pytania, wątpliwości i cierpienia młodych ludzi.
QB to spotkanie z drugim człowiekiem pozwalające na pogłębienie w nim radości i nadziei.
QB to sposób na spowolnienie odchodzenia młodzieży z Kościoła.

cz. 1
Emil Niedziński – koordynator projektu Qulturalne Bierzmowanie
„Qulturalne Bierzmowanie jako sposób na spowolnienie odchodzenia młodzieży z Kościoła”

„Wszyscy zastanawiamy się nad tym pytaniem. Jako grupa osób związana ze wspólnotami młodzieżowymi, ze środowiskami artystycznymi, przy współpracy z księżmi i katechetami stworzyliśmy nowe narzędzie wspierające duszpasterstwo w Polsce – QULTURALNE BIERZMOWANIE (QB). Nasza myśl przewodnia to: artyści, wspólnoty, duchowni – młodym.

Z jednej strony statystyki pokazują, że większość młodzieży wciąż przystępuje do sakramentu bierzmowania, z drugiej jednak obserwujemy tendencję gwałtownego odchodzenia młodych z Kościoła. Mając osobiste doświadczenie wzrastania we wspólnocie – w moim przypadku jest to Ruch Światło Życie – wiemy, że jest to bardzo dobre środowisko dla młodych ludzi, które przyciąga ich do parafii, a przez to do życia z Bogiem.

Celem ogólnopolskiej inicjatywy QB jest pokazanie młodym ludziom przygotowującym się do sakramentu bierzmowania, jakie wspólnoty działają w ich dekanacie oraz zaproszenie do wstąpienia do tych wspólnot. Wspólnie z księżmi dziekanami raz w roku organizujemy dla kandydatów do bierzmowania ze wszystkich parafii w dekanacie dwugodzinne wydarzenie w lokalnym domu kultury. Program wydarzenia jest co roku podobny, zmienia się natomiast rocznik młodzieży. Każde takie spotkanie składa się z trzech części: 1) koncert profesjonalnego zespołu chrześcijańskiego z kerygmatem i świadectwami artystów, 2) prezentacja wspólnot młodzieżowych z dekanatu, 2) „get together” czyli zostańmy razem – w tej części jest poczęstunek, młodzi mogą zapisać się do wspólnot, rozmawiamy ze sobą, dystrybuujemy płyty, wykonujemy zdjęcia pamiątkowe. Istotne jest, że dom kultury gwarantuje dobrej jakości warunki akustyczne i odpowiednie zaplecze techniczne, czego nie możemy zapewnić w murach naszych świątyń.

Na stronie internetowej www.qulturalnebierzmowanie.pl zamieściliśmy kontakty do koordynatorów diecezjalnych, do których można zwrócić się o pomoc w zorganizowaniu QB we własnym dekanacie. W zależności od diecezji do dyspozycji mamy różne zespoły muzyczne. Są to np. Magda Anioł, Rock and Fire, Regau, dlaTego, Porozumienie, BeU, Fragua, Zespół w Składzie, Fausystem, Marta Madejska, Sąsiedzi Plus, 40+30/70, Jedno, Soudarion, Semeion, Mocni w Wierze… Wspólnoty, z którymi współpracujemy, to Ruch Światło Życie, Skauci Europy, KSM, Postcresima i inne. Jest to bardzo dobra okazja dla wspólnot do działania ad extra. Jeśli na danym terenie nie funkcjonuje jeszcze żadna wspólnota młodzieżowa, pomagamy zainicjować powstanie nowej. Każda wspólnota miała kiedyś swój początek, choćby była zlokalizowana w najdalej położonej wiosce, czy też w najbardziej niesprzyjającej metropolii.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Diecezjalnymi Duszpasterzami Młodzieży. Pięciu księży biskupów udzieliło nam błogosławieństwa. Z naszych duszpasterskich doświadczeń ostatnich lat wynika, iż budowanie dobrej współpracy między artystami, wspólnotami i duchownymi przynosi błogosławione owoce na wiele lat. To, co robimy na rzecz duszpasterstwa młodzieży, traktujemy jako część naszego powołania i staramy się podchodzić do tematu jak najbardziej profesjonalnie. Wspólnie stworzyliśmy i rozwijamy narzędzie, które w całym kraju może istotnie wesprzeć działania duszpasterskie i spowolnić odchodzenie młodzieży z Kościoła. Zapraszamy do kontaktu.
www.qulturalnebierzmowanie.pl”

cz. 2
QB w dekanacie Laseckim (archidiecezja warszawska)
Doświadczenia organizatora Księdza Dziekana Grzegorza Jankowskiego

„Inicjatywa Qulturalne Bierzmowanie w dekanacie laseckim odbyła się już
dwa razy. Czas nie był łatwy, ponieważ obowiązywały wtedy ograniczenia z racji pandemii. Nasze spotkania odbyły się w Domu Kultury w Babicach.
Czy było warto? Na pewno TAK! Dlaczego?
Świadectwo!!!
Wiadomo, że większość młodych przygotowujących się do bierzmowania wymaga ewangelizacji. Świadectwo ze strony wykonawców, zespołu, który przekazuje treści ewangeliczne. Świadectwo ze strony samej młodzieży zaangażowanej we wspólnoty i grupy, działające przy parafiach i zaproszenie do udziału. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile osób skorzystało z tego zaproszenia, ale ufamy, że ziarno zostało zasiane. Niezwykle ważne moim zdaniem są świadectwa osób znanych np. z ekranów TV. Świadectwo aktorki i modelki mówiącej o swoim życiu z Jezusem, o wyborach, których dokonuje („nie przyjmuję reklam wątpliwie moralnych”). To tylko jeden z przykładów. Warto wyszukiwać takie osoby. Z moich obserwacji wynika, że takie świadectwa robią wrażenie na słuchających.”

cz. 3
QB oczami przedstawiciela wspólnoty Ruchu Światło Życie diecezji warszawsko-praskiej
„QB pozwala dotrzeć z Dobrą Nowiną do większej liczby osób”
Opowiada Mateusz Kowalczuk

„Byłem uczestnikiem QB we wrześniu. Podczas koncertu mogliśmy odczuć, że śpiew też może być modlitwą i uwielbieniem Pana Boga. Po koncercie miała miejsce ewangelizacja, podczas której wraz z kolegą przeprowadziliśmy kilka naprawdę ciekawych rozmów. Według mnie sposobem na to, by młodzi chętniej przychodzili do Kościoła, jest uświadomienie im, co tak naprawdę się tam dzieje. Sam jestem członkiem Ruchu Światło-Życie, dzięki któremu dowiedziałem się więcej o pewności mojej wiary. Jeżeli chodzi o innych członków Ruchu Światło-Życie i ich zaangażowanie w QB to sądzę, że osoby dobrze zapoznane z Ewangelią są bardzo potrzebne, by głosić świadectwa i zachęcać do dalszego formowania się we wspólnocie. Często też osoby z Ruchu mają doświadczenia muzyczne bądź wokalne, a dzięki tym umiejętnościom, podczas QB mogą bardzo wspomóc organizatorów.

Jako QB dajemy możliwość doświadczenia Boga nie tylko w Kościele, ale również w życiowych, codziennych sprawach, jest to też świetna forma pokazania swoich talentów oraz ich rozwijania. 5 lat temu, jeszcze przed wstąpieniem do Ruchu Światło-Życie, nie miałem pewności jaką rolę mam do spełnienia w Kościele. Od dłuższego czasu byłem ministrantem w służbie liturgicznej i chodziłem na mszę w niedziele, każde święta, odmawiałem różaniec. Ale pomimo tego dalej w głowie miałem pytanie: co ja chcę osiągnąć dzięki temu wszystkiemu? Podjąłem wtedy decyzję, że pojadę na rekolekcje. Byłem średnio nastawiony i nie do końca przekonany, czy na pewno chcę tutaj być. Wróciłem bardzo zadowolony i postanowiłem, że pojadę też za rok. I tak już jeżdżę od jakiegoś czasu na rekolekcje i wiem, że tamten dzień, kiedy kolega spytał mnie, czy chcę jechać w wakacje, miał wpływ na moje życie i pogląd na świat. QB – podobnie jak rekolekcje – jest sposobem na poznanie wielu nowych ludzi, dzięki którym możesz wzrastać w wierze. QB pozwala dotrzeć z Dobrą Nowiną do większej liczby osób.”

cz. 4
Karol Nowacki (muzyk, zespół Rock and Fire, Arka Noego)
„QB jako forma sztuki jest odpowiedzią na pytania, wątpliwości i cierpienia młodych ludzi”
Rola artysty w duszpasterstwie młodzieży

„Każda forma spotkania z drugim człowiekiem pozwalająca na pogłębienie w nim radości i nadziei ma ogromny sens. Dotyczy to zwłaszcza naszej dzisiejszej rzeczywistości, kiedy w życiu codziennym często zapominamy, by dzielić się dobrym słowem, a nawet uważamy to za niestosowne. Artyści, a szczególnie muzycy, dzięki formie, jaką jest koncert, mają możliwość wyjątkowego spotkania, w którym osoba młoda często właśnie odkrywająca swoje talenty i powołanie ma szansę doświadczyć piękna, które da jej nadzieję i zainspiruje do aktywności, poszukiwania siebie i sensu swojego życia.

Od dwudziestu pięciu lat gram koncerty. Spotkałem się z muzyką jako chłopiec w chórze katedralnym i doświadczyłem piękna i mocy muzyki zmieniającej życie moje i moich bliskich na lepsze. Próby, koncerty dawały mi zawsze alternatywę i możliwość wyboru, często sprowadzającego się do wyboru między robieniem rzeczy ciekawych i inspirujących albo głupot. Sztuka pomagała mi w końcu wybierać między dobrem a złem. Mówiąc o roli artysty w duszpasterstwie, najłatwiej jest mi mówić o moich własnych doświadczeniach. Przez te wszystkie lata miałem szczęście zagrać dla ludzi młodych setki koncertów z wieloma zespołami takimi jak 2Tm’23, Maleo Reggae Rockers, Rock and Fire czy Arka Noego. Zawsze uderzała mnie w nich otwartość i przychylne przyjmowanie pozytywnych treści oraz niekłamana gotowość do zabawy. Doświadczyłem, że oprócz zabawy młodzi ludzie szukają w wydarzeniach kulturalnych, w sztuce odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości, a często nawet na cierpienie. Ta otwartość sprawia, że na artystach ciąży ogromna odpowiedzialność właśnie za treści i wartości jakie reprezentują. Mając szansę grać i spotykać się z młodzieżą, również dzięki inicjatywie Qulturalne Bierzmowanie, widzę palącą potrzebę pomocy ludziom młodym właśnie w tym, do czego muzyka nadaje się najlepiej, czyli pokazaniu alternatywy, pomocy w wyborze między dobrem a złem. Pokazaniu wartości wspólnoty, w której mogą znaleźć schronienie, w której nie będą czuli się samotni, w której mają szansę znaleźć odpowiedź nawet na swoje cierpienie.” /Na zdjęciu obok – Maleo/