Franciszkanie zjednoczeni w modlitwie

Delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia fr. Michael J. LASKY zachęca wszystkie federacje Zakonu do wspólnej modlitwy o pokój, szczególnie za naszych współbraci żyjących na Ukrainie i w krajach przyjmujących uchodźców.

Podczas gdy nasi bracia na Ukrainie pozostają ze swoim ludem, a nasi bracia w różnych krajach przyjmują i opiekują się uchodźcami, my wszyscy, jako synowie św. Franciszka z Asyżu, chcemy wołać z całych sił do Pana! Niech nasz głos przywołuje Pana, odmawiając Psalm 17: „Wysłuchaj, Panie, mojej słusznej sprawy! Zważ na moje wołanie!”

Delegat generalny proponuje, aby federacje „zaadoptowały” modlitewnie konkretny klasztor.

– Współbraci z AFCOF (African Federation of Conventual Franciscans) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci z klasztoru św. Franciszka z Asyżu we LWOWIE: fr. Sławomir Marek BYSTRY, fr. Paweł ODÓJ, fr. Mykola ORACH, fr. Stanisław KAWA, fr. Stanisław PĘKALA, bp Edward KAWA OFMConv.

– Współbraci z FEMO (Foederatio Europae Pediae et Orientalis) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci z klasztoru bł. Jakuba Strzemię w BOŁSZOWCACH: fr. Michał STASZAK, fr. Stanisław NUCKOWSKI, fr. Sławomir ZIELIŃSKI.
BILSHIVTSI

– Współbraci z FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci z klasztoru św. Bonawentury w BORYSPOLU: fr. Andrzej WANAT, fr. Grzegorz CYMBAŁA, fr. Oleksandr LYTVYNYUK.
BORYSPIL

– Współbraci z FALC (Federación América Latina Conventuales) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci z klasztoru św. Maksymiliana M. Kolbego w KREMENCZUKU: fr. Petro FRANKIV, fr. Maryan MELNYCHUK, fr. Ryszard SKRZYPEK.
KREMENCHUK

– Współbraci z CEF (Centralis Europae Foederatio) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci z klasztoru Matki Bożej Anielskiej w MAĆKOWCACH: fr. Janusz NOWAK, fr. Artur SPODAR, fr. Krzysztof PELC.
MATS’KIVTSI

– Współbraci z FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci z Ukrainy odbywających formację zakonną w Polsce: fr. Anatolij BRYNZHALA, fr. Serhiy HOROVYY, fr. Vladyslav PASHAYEV, fr. Demyan MYSAKOVEC, fr. Vasyl PALAMARCHUK.

– Współbraci z CFF (Conventual Franciscan Federation) prosimy o szczególną modlitwę za współbraci w krajach, które przyjmują i pomagają uchodźcom, takich jak Rumunia i Polska.

Psalm 17 – Błaganie o wyzwolenie od wrogów

Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie,
przyjmij moje modły z warg nieobłudnych!
Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie:
oczy Twoje widzą to, co prawe.

Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał
i doświadczał ogniem,
nie znajdziesz we mnie nieprawości.

Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem;
według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu.
Moje kroki trzymały się mocno na Twoich ścieżkach,
moje stopy się nie zachwiały.

Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją prawicę.

Strzeż mnie jak źrenicy oka;
w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj
przed występnymi, co gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.

Zamykają oni swe nieczułe serca,
przemawiają butnie swoimi ustami.
Okrążają mnie teraz ich kroki;
natężają swe oczy, by mnie powalić na ziemię –
podobni do lwa dyszącego na zdobycz,
do lwiątka, co siedzi w kryjówce.

Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem.

O. Michael J. LASKY,
delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia

Za: https://www.ofmconv.net/