Franciszkanie: W Ostrej Bramie zawierzyli siebie i dzieła prowadzone w Europie Środkowo-Wschodniej

Prowincjałowie, kustosze i delegaci prowincjalni z Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów zawierzyli Matce Bożej Ostrobramskiej w Wilnie swoje jurysdykcje i dzieła przez nie prowadzone. Wyższy przełożony z Gdańska przekazał ponadto wotum dziękczynne za odzyskany klasztor w stolicy Litwy. W sobotę 23 października zakończyło się na Litwie kilkudniowe zebranie plenarne federacji tej części świata.

Na osobiste zaproszenie o. Mariana Gołąba, przewodniczącego Federacji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO), w całości spotkania wziął udział generał zakonu o. Carlos Trovarelli.

Bracia reprezentujący 11 krajów (kilku z nich uczestniczyło w spotkaniu online – przyp. red.) zdali relacje z życia i działalności swoich prowincji, kustodii i delegatur. Wysłuchali także sprawozdań z dotychczasowych działań dwóch komisji: ds. formacji i ds. sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia, a także z przeprowadzonych kursów formacyjnych dla braci 25 i 10 lat po ślubach wieczystych oraz tzw. II nowicjatu (miesięczne, bezpośrednie przygotowanie do ślubów uroczystych – przyp. red.). Podczas spotkania przełożeni zaplanowali kursy formacyjne na rok 2022.

Zakonnicy omówili dotychczasową realizację wybranych uchwał kapituły generalnej z 2019, m.in. dotyczących relacji, współpracy i współodpowiedzialności ze świeckimi czy popierania wspólnotowych inicjatyw życia wierniejszego franciszkańskiemu charyzmatowi. Poruszony został też temat pracy z młodzieżą i dzieła powołań.

Minister generalny podzielił się pierwszymi pomysłami na wspólne celebrowanie przez rodzinę franciszkańską 800. rocznicy śmierci – narodzin dla nieba św. Franciszka z Asyżu, która przypada w roku 2026. Bracia z FEMO również przedstawili swoje propozycje. Do obchodów przymierza się także państwo włoskie.

O. Carlos Trovarelli wyraził radość z tego, że Federacja Europy Środkowo-Wschodniej bardzo dobrze realizuje dwa statutowe cele: współpracę i koordynację. Podziękował za wiele cennych, wspólnie podejmowanych i realizowanych inicjatyw i za wielu braci, których federacja dała do pracy na rzecz całego zakonu.

„Jesteście wielką, solidną, misyjną, bardzo bogatą w tradycję federacją. Macie też bardzo duże możliwości personalne. Jesteście darem i światłem dla wszystkich jurysdykcji w Zakonie. Macie pewną rolę wobec całego Zakonu” – mówił ojciec generał.

W granicach FEMO (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry) znajduje się 91 klasztorów; 644 braci po ślubach wieczystych i 101 braci na formacji początkowej.

jms

Za: www.franciszkanie.pl