Franciszkanie pozostają z ludźmi na Ukrainie

„Franciszkanie pozostają z ludźmi na Ukrainie” – powiedział o. Stanisław Kawa OFMConv, kustosz i przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na Ukrainie.

Po inwazji Rosji franciszkanie postanowili pozostać z ludźmi na Ukrainie, nie opuszczać ich. Bracia żyją i pracują w pięciu klasztorach, we Lwowie, w Boryspolu k. Kijowa, w Bołszowcach, Kremenczuku i Maćkowcach. Prowadzą działalność duszpasterską, ewangelizacyjną, rekolekcyjną, formacyjną i charytatywną. Mają parafie i sanktuaria.

W Kustodii Świętego Krzyża na Ukrainie pracuje 17 braci, a 5 braci przygotowuje się do kapłaństwa w Polsce i we Włoszech. 10 braci pochodzi z Polski, a 12 urodziło się i wychowało na Ukrainie.

Z Zakonu Franciszkanów wywodzi się biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej, który urodził się w polskiej rodzinie na Ukrainie.

o. Jan Maria Szewek/franciszkanie.pl