Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchową Adopcję może podjąć każdy. Polega ona na codziennej modlitwie przez 9 miesięcy jedną Tajemnicą Różańca i specjalną Modlitwą Codzienną.

Data rozpoczęcia adopcji nie jest przypadkowa. Zwykle 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku, ze względu na trwający Wielki Tydzień, uroczystość została przeniesiona na 8 kwietnia. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie dziś warto podjąć walkę o małego człowieka, którego życie jest zagrożone, a który wolą Bożą powinien się narodzić.

Szczegóły, dotyczące duchowej adopcji można znaleźć na stronie: /www.duchowa-adopcja.pl/

JAK SIĘ MODLIĆ?
Zobowiązaniami adopcyjnymi są:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario)
• dobrowolne postanowienia

• poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Warunkowo można składać przyrzeczenie adopcyjne również prywatnie, przed Krzyżem lub Obrazem Świętym.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.