Doba Bożej Męki

Każdy praktykujący katolik bez chwili namysłu opowie na pytanie, dotyczące godziny śmierci Jezusa. A co z wydarzeniami poprzedzającymi tę śmierć? Znamy je, ale czy znamy ich godziny? Czy wiemy, jak wyglądała ostatnia doba Chrystusa przed męką – DOBA MĘKI PAŃSKIEJ?

Henryk Bejda, autor licznych pobożnych i bardzo wartościowych publikacji, podpowiada: „Rozwiązanie tej zagadki znajdziemy w Mszale rzymskim z 1949 roku, w którym zamieszczono swoisty Zegar Bożej Męki.”

Publicysta zaznacza jednak, że Ewangeliści, oprócz m.in. podania godziny śmierci Jezusa, nie podają w zasadzie czasu poprzedzających ją wydarzeń. To, że pewne wydarzenia przypisane zostały określonym przedziałom czasowym, nie oznacza, że dokładnie wtedy miał miejsce – pisze w książce „Cierń w czole św. Rity i 99 pobożnych inspiracji”.

Przypuszczalnie jednak DOBA MĘKI PAŃSKIEJ mogła wyglądać tak:

ok. 18.00-20.30 – Ostatni Wieczerza
ok. 20.30-23.00 – nauka Pana Jezusa po Ostatniej Wieczerzy
ok. 23.00-1.00 – konanie w Ogrodzie Oliwnym (ok. północy Jezus zostaje pojmany)
ok. 1.00-2.00 – Jezus u Annasza
ok. 2.00-4.00 – Jezus u Kajfasza
ok. 4.00-6.00 – naigrywanie służalców w więzieniu
ok. 6.00-7.00 – Jezus u Piłata
ok. 7.00-8.00 – Jezus u Heroda
ok. 8.00-9.00 – Jezus ponownie przed Piłatem
ok. 9.00-10.30 – naigrywanie żołnierzy, wyrok
ok. 10.30-12.00 – DROGA KRZYŻOWA
ok. 12.00-15.00 – Jezus na Kalwarii
ok. 15.00 – ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU
ok. 17.00-18.00 – zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu