Darek z Szymanowa potrzebuje naszej pomocy

Darek z Szymanowa potrzebuje naszej pomocy! Jedna sekunda zmieniła jego życie diametralnie. Udar mózgu spowodował niedowład prawostronny i wiele innych powikłań.

Chcemy zebrać dla Darka 25 tys. zł. To jest kwota, która pozwoli na zakup wózka z pionizatorem, zapasu środków higienicznych oraz opłacenie turnusu rehabilitacyjnego wraz z transportem medycznym.

Pomóc można na dwa sposoby:
Udział w licytacjach w poniższym linku:
https://www.facebook.com/groups/936237660138035/?ref=share_group_link

lub poprzez wpłatę na konto siepomaga:
https://www.siepomaga.pl/darekslowikszymanow1

Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowiedzą inicjatorki akcji pomocowej @Joanna Kosiorek i @Beata Krukowska