Co symbolizuje GROMNICA? Kiedy warto ją zapalać?

Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest również jako Matki Bożej Gromnicznej, ze względu na fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę ludu twego Izraela” (Łk 2, 32). Obchodom tym towarzyszyła procesja ze świecami, znana w Rzymie już od V w., a od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec.

Płomień świecy symbolizuje Jezusa – Światłość świata, który jest dla nas światłem, że bez Niego trwalibyśmy w ciemnościach i w śmierci. W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma charakter maryjny. Maryja sprowadza na ziemię Światło i tym Światłem nas broni i osłania od wszelkiego zła.

Poświęconą gromnicę podczas liturgii tego święta zapala się szczególnie w niebezpieczeństwach, prosząc Maryję o opiekę oraz o obronę przed złymi duchami dla konających w godzinie ich śmierci.

Umiejmy dobrze korzystać z gromnic obecnych w naszych domach. Zapalajmy ją również i wtedy, gdy nękają nas pokusy, doświadczamy trudności, gdy w naszej duszy panuje ciemność. Niech Matka Boża przez znak zapalonej gromnicy wprowadza w nasze serca Światłość świata – Jezusa Chrystusa, który swym światłem oświeci wszystkie nasze mroki.

Za: http://siostrymi.pl/

***
„Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca, Światło gromnicy.

Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi –
Gromniczna Pani!

Kiedy nad nami zawisną czarne chmury,
Gdy na wsze strony lecą błyskawice,
Gdy ciemność straszna od dołu do góry:
Święćmy gromnice!

Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy,
Pod Twoją obronę się uciekamy,
Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy,
Ciebie błagamy!

Tyś jasna gwiazda na morzu żywota,
Pokus się o Cię rozbiją bałwany!
Kto się ucieka do Cię, Matko złota,
Jest wysłuchany.

Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie,
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca,
Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie
Jako gromnica!”

Poeta ludowy, Józef Strug