Bł. ks. JERZY POPIEŁUSZKO: Msze za Ojczyznę – środa, 12.30 i 21.30

Od kwietnia 1982 r. msze za Ojczyznę odprawiane były regularnie w ostatnie niedziele miesiąca gromadząc rosnącą liczbę wiernych oraz skupiając rozbite w stanie wojennym środowisko Solidarności. Liturgie stały się symbolem i manifestacją wolności. Wygłaszane w czasie eucharystii homilie były kolportowane na terenie całej Polski. Trafiały one m.in. do więzień, gdzie czytali je internowani.

Władze komunistyczne wielokrotnie interweniowały w sprawie liturgii i ks. Popiełuszki w archidiecezji warszawskiej, a następnie w sekretariacie Prymasa Polski. Kapłan został poddany inwigilacji, a do jego otoczenia wprowadzano tajnych współpracowników. Grożono mu śmiercią. Mimo rosnących represji ze strony Służby Bezpieczeństwa, ks. Jerzy Popiełuszko nigdy nie odstąpił od sprawowania mszy św. za Ojczyznę.

Jak wyglądały? Dlaczego przyciągały tłumy? O czym mówił w homiliach ks. Jerzy? Opowiada GRZEGORZ SZCZECINA, doktor historii Kościoła, współpracownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

SŁUCHAJ: środa, 9 listopada – godz. 12.30 (premiera) i 21.30.