Archidiecezja warmińska: Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju – 1 września

Już w XIV wieku istniał w Stoczku kult Matki Bożej, który zapoczątkowało odnalezienie tam figurki Matki Bożej Bolesnej. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w dzisiejszej postaci powstało jako wotum dziękczynne biskupa warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego za zawarcie pokoju ze Szwedami w Sztumskiej Wsi w 1635 roku. Około roku 1640 został sprowadzony wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, kopia obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani. Ten słynący łaskami obraz został ukoronowany papieskimi koronami w Częstochowie 19 czerwca 1983 roku przez Jana Pawła II. Sanktuarium przechodziło różne koleje losu, od bujnego rozkwitu aż nawet do czasowego zamknięcia. W Stoczku więziony był prymas kard. Stefan Wyszyński (od 12 października 1953 do 6 października 1954 roku) /za: brewiarz.pl/

Św. Josemaría Escrivá:

„Kiedy twoja dusza czy twoja rodzina potrzebuje pomocy lub gdy źle się dzieje w pracy, w społeczeństwie lub między narodami, wołaj do niej nieustająco. Zwracaj się do niej: Królowo pokoju, módl się za nami. Czy chociaż próbowałeś to robić, kiedy straciłeś spokój? Zadziwi cię natychmiastowy skutek”.

Fot. za: https://stoczek.pl/
Za: http://kolbianum.franciszkanie.pl/