15-17 stycznia: Ku przyszłości z Janem Pawłem II – międzynarodowa konferencja online z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II

Idea Sympozjum z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II zrodziła się wraz z przekonaniem, że jego myśli i życie są obecnie i w przyszłości nadal będą prorocze i inspirujące. Dla jej pomysłodawców jest oczywiste, że spuścizna i czyny polskiego świętego są nie tylko tym, co przeminęło, ale także światłem dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

W obecnej sytuacji pandemicznej powszechne stało się organizowanie tego typu wydarzeń w formie webinarów.  Dzięki temu uczestnicy z całego świata mają możliwość spotkania  z największymi światowymi ekspertami w dziedzinie filozofii i teologii, którzy studiowali osobę i myśl Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Jest dla nas oczywiste, jak ważna jest myśl Jana Pawła II i że jest ona zawsze aktualna, nawet jeśli niektóre jej aspekty są odkrywane dopiero teraz. To znak jego proroczego wymiaru. Jesteśmy świadomi, jak istotne jest postrzeganie Kościoła w Jego ciągłości i dlatego uważamy, że najlepszym sposobem podkreślenia tego jest pogłębienie znaczenia idei Jego świętych. Geniusz św. Jana Pawła II można dostrzec w całej jego myśli, ale także w jego działaniu jako Pasterza Kościoła i przywódcy w bardzo szczególnym czasie w historii świata. Z tego powodu pragniemy dzielić się tym ze wszystkimi ludźmi i rozpowszechniać jego nauczanie na całym świecie.

W dobie kryzysu koronawirusa szczególnie istotne staje się filozoficzne spojrzenie na osobę ludzką, zgłębienie problematyki rodziny i społeczeństwa oraz pogłębiona refleksja nad życiem wiary. Jednakże każdy kryzys to także czas oceny naszej sytuacji i wyzwanie, jakim jest udzielanie nowych odpowiedzi i stawianie w życiu nowych akcentów. Z pewnością teraz jest to również doskonała okazja, by szerokiej publiczności zaprezentować myśl Jana Pawła II, która – miejmy nadzieję –  da kolejne światło entuzjazmu i zapoczątkuje nowe inicjatywy dzięki obecnym technologiom.

Sympozjum adresowane jest do wszystkich zainteresowanych opisaną powyżej tematyką, począwszy od ludzi nauki, po miłośników osobowości Jana Pawła II. Organizatorzy wierzą, że im więcej osób weźmie udział w tym spotkaniu, tym lepiej będzie można je rozpowszechniać; jesteśmy przekonani, że jest to również okazja do chwalenia Pana i budowania mostów w obecnym, trudnym dla Kościoła czasie. Dlatego też zdecydowano, aby Sympozjum było otwarte dla wszystkich, którzy chcą w nim uczestniczyć – bez opłaty wpisowej – nawet jeśli uczestnicy będą proszeni o rejestrację, by ułatwić podsumowanie wpływu i zainteresowania tym projektem.

Miejscem realizacji i koordynacji konferencji jest Centrum Jana Pawła II w Krakowie

Za: konferencja.diecezja.pl