Samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 4 mln zł na inwestycje w powiatach żyrardowskim i sochaczewskim

Ponad 4 mln zł trafi do powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego. To wsparcie samorządu Mazowsza na m.in. skatepark, sprzęt komputerowy dla szkół czy rozwój lokalnych centrów integracyjno-kulturalnych. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że programy wsparcia samorządu województwa są dostosowane do potrzeb mieszkańców. – Prowadzimy aż 20 takich programów. Są one różne i dotyczą m.in. bazy sportowej, doposażenia ochotniczych straży pożarnych, tworzenia miejsc integracji czy ratowania zabytków. Efektami poprzednich edycji są też wyremontowane drogi czy zmodernizowane szkoły. To inwestycje, które służą Mazowszanom.

Mazowsze dla sportu

W ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. W subregionie żyrardowskim wsparcie w wysokości blisko 1,4 mln złotrzymało 7  inwestycji.

– To pozwoli zmodernizować obiekty sportowe, z których m.in. korzystają uczniowie podczas zajęć szkolnych. Co ważne, powstaną też nowe miejsca, w których mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzić czas zaznacza Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to autorski program samorządu Mazowsza. Jego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. Środki można było pozyskać na błękitno-zieloną infrastrukturę sprzyjającą różnorodności biologicznej, a także na energooszczędne oświetlenie zewnętrzne. 200 tys. zł z budżetu województwa pozwoli na modernizację oświetlenia zewnętrznego w Żyrardowie.

650 tys. zł z UE na nowy sprzęt komputerowy

Wkrótce do szkolnych pracowni trafią m.in. zestawy komputerowe, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne, monitory interaktywne, oprogramowanie edukacyjne 3D oparte na interaktywnych rozwiązaniach, e-podręczniki do nauki języka angielskiego dla wybranej klasy z danej szkoły oraz licencje programu do nauki gry w szachy. To efekt unijnego projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. W tym roku dołączyło do niego 5 szkół z regionu żyrardowskiego – Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach, Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Gawłowie, Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie oraz Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kapturach. Wszystkie placówki otrzymały po około 130 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego naukę zdalną. W sumie to około 650 tys. zł wsparcia.

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze dla czystego ciepła. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów lokalnych. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 300 tys. zł zostanie zrealizowany projekt Czyste ciepło w gminie Teresin”.

Mazowsze dla zabytków

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i zespół pałacowo-parkowy z XIX w. w Szymanowieoraz zabytkowy budynek mieszkalny przy ul. Sławińskiego 4
w Żyrardowie
– to zabytki, które przejdą niezbędne remonty i badania architektoniczne dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza. Na te inwestycje władze regionu przeznaczą w sumie 390 tys. zł z programu Mazowsze dla zabytków.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023 to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Dziś zostały podpisane umowy na realizację 7 inwestycjiregionie żyrardowskim. Łączne dofinansowanie to ponad 960 tys. zł. Wsparcie trafi także do Żyrardowa na utworzenie Lokalnego Centrum Integracji Społecznej – umowa zostanie podpisana w innym terminie.

Ponad 18 tys. zł. dla Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

W otwartym konkursie ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach” o wsparcie mogły ubiegać się organizacje pozarządowe. W sumie samorząd Mazowsza dofinansuje 13 projektów stowarzyszeń i fundacji za blisko 490,5 tys. zł. W regionie żyrardowskim dofinansowanie – ponad 18 tys. zł otrzyma Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznychna realizację projektu „Edukujemy dużych i małych mieszkańców gminy Puszcza Mariańska jak dbać o powietrze i środowisko”.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego jest Mazowsze dla miejsc pamięci. O pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki będą przeznaczone na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd Mazowsza dofinansował w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. Ponad 37,6 tys. zł trafi do gminy Iłów na remont kwatery żołnierzy Wojska Polskiego i Cichociemnych poległych w latach 1939-41 w Brzozowie Starym (etap I).

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Wśród dofinansowanych projektów znalazła się modernizacja strażnicy OSP Giżyce (gm. Iłów). Samorząd Mazowsza przekaże na ten cel 40 tys. zł.

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom – to cele programu Mazowsze dla zwierząt. Gminy z województwa mazowieckiego ubiegały się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zabiegów sterylizacji i czipowania. Samorządy mogły również aplikować o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Na schronisko dla zwierząt w gminie Żyrardów samorząd województwa przeznaczy 25 tys. zł.

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

O wsparcie w ramach programu Mazowsze dla młodzieży mogły ubiegać się gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, a także te, które planują je powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze czy przygotowujące do pełnienia funkcji radnego, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Wsparcie trafi także do Żyrardowa. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli 13,5 tys. zł na realizację projektu „Młodzież w sieci”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego