Zostań mazowieckim liderem zmian!

Jesteś przedsiębiorcą, przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej i dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa mazowieckiego w latach 2014-2020 zrealizowałeś projekt dotyczący przedsiębiorczości? Zgłoś się do konkursu „LEADER – lider zmian 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego” i pochwal się swoimi sukcesami! Termin składania zgłoszeń upływa 11 sierpnia.

Konkurs jest skierowany do osób i podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na wdrażanie zadań mających na celu rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Można do niego zgłaszać inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe, parafie, osoby fizyczne czy jednostki samorządu terytorialnego. Projekty są przyjmowane w trzech kategoriach: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Przestrzeń publiczna w Leaderze i Kreatywne NGO. Projekty można zgłaszać tylko w jednej kategorii.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, że celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych inicjatyw zrealizowanych na terenach wiejskich. – Szukamy osób, które pokazują, że warto działać na rzecz lokalnej społeczności i mobilizować do tego innych, być wzorem i inspiracją. Chcemy nagrodzić najbardziej przedsiębiorczych mieszkańców Mazowsza i pokazać, jak dzięki nim zmieniało się nasze województwo.

Jakie inicjatywy będą nagradzane?

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące m.in. wzmacniania kapitału społecznego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą, rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych bądź powiatowych, promowania produktów i usług lokalnych, a także oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe w wysokości do 1 tys. zł, do 2 tys. zł i do 3 tys. zł. Łączna pula nagród to maksymalnie 20 tys. zł brutto.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa z dopiskiem „LEADER – lider zmian 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego” (decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) albo mailowo na adres: rolnictwo@mazovia.pl, w tytule wiadomości wpisując: „LEADER – lider zmian 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 30 listopada.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeń znajdują się na stronie Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „LEADER – lider zmian 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego” (ksow.pl)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego