53 inwestycje w regionie warszawskim zachodnim ze wsparciem Mazowsza

To kolejne wsparcie samorządu województwa mazowieckiego dla subregionu warszawskiego zachodniego. Tym razem przeszło 5,7 mln zł pozwoli na zrealizowanie 53 ważnych dla mieszkańców inwestycji. Wśród nich są m.in. budowy świetlic wiejskich, renowacje miejsc pamięci, inicjatywy młodzieżowych rad gmin czy zakup sprzętu do nauczania zdalnego dla szkół. Dziś umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, pomoc finansowa z budżetu województwa jest dla samorządów lokalnych ogromnie ważna. – Wiele z tych inwestycji bez naszego wsparcia nie mogłoby być zrealizowanych. Właśnie dlatego każdego roku przygotowujemy nowe programy wsparcia – tak aby odpowiadały na potrzeby mieszkańców i samorządowców.

2,6 mln zł z UE na nowy sprzęt komputerowy

Wkrótce do szkolnych pracowni trafią m.in. zestawy komputerowe, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne, monitory interaktywne, oprogramowanie edukacyjne 3D oparte na interaktywnych rozwiązaniach, e-podręczniki do nauki języka angielskiego dla wybranej klasy z danej szkoły oraz licencje programu do nauki gry w szachy. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. W tym roku dołączyło do niego 18 szkół z regionu warszawskiego zachodniego. Placówki otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego naukę zdalną. W sumie to aż ok. 2,6 mln złwsparcia.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach gminy otrzymują pomoc finansową na rozwój świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Dziś zostały podpisane umowy na realizację 19 inwestycjisubregionie warszawskim zachodnim. Łączne dofinansowanie to ponad 2,3 mln zł.

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów lokalnych. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Wsparcie samorządu Mazowsza w wysokości ponad 469 tys. zł otrzymały dwa projekty z subregionu warszawskiego zachodniego.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Kolejnym nowym autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego jest „Mazowsze dla miejsc pamięci”. O pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki będą przeznaczone na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd Mazowsza dofinansował w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł.W subregionie warszawskim zachodnim wsparcie otrzymają gminy Lesznowola i Piaseczno.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się remont strażnicy OSP Izabelin. Samorząd Mazowsza przekaże na ten cel 40 tys. zł.

Mazowsze wspiera młodzieżowe rady

O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży” mogły ubiegać się gminy i powiaty oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach działają rady młodzieżowe, a także te, które planują je powołać. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze czy przygotowujące do pełnienia funkcji radnego, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli ponad 889,5 tys. złna realizację 44 projektów, w tym 10 w subregionie warszawskim zachodnim. Gminy i powiaty z tego terenu otrzymają na realizację zgłoszonych projektów ponad 204,8 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa wspierają walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie, jest projekt gminy Tarczyn „Tarczyn dla czystego powietrza – ochrona zdrowia mieszkańców poprzez monitoring jakości powietrza”. Na jego realizację sejmik województwa mazowieckiego przeznaczył przeszło 46 tys. zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego