Pierwszy na świecie kościół pw. Błogosławionych Męczenników Franciszkańskich

Uroczystości w misji Franciszkańskiej w Peru

W Chimbote w Peru konsekrowany został pierwszy na świecie kościół pw. Błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w Domu Rekolekcyjnym „Paz y Bien”. Dokonał tego ordynariusz Diecezji Chimbote ks. bp Angel Ernesto Zapata Bances. Uroczystość odbyła się 5 grudnia, w 8. rocznicę beatyfikacji polskich misjonarzy-franciszkanów.

Budowa świątyni, pomimo pandemii i kryzysu finansowego z nią związanego, mogła być zrealizowana w krótkim czasie głównie dzięki zaangażowaniu o. Grzegorza Adamczyka, administratora centrum rekolekcyjnego z ramienia wspólnoty w Chimbote. Celebracja była wielkim świętem dla wiernych związanych z tym miejscem, których grono stale się powiększa.

Po południu tego samego dnia, w auli Katolickiego Uniwersytetu ULADECH-Chimbote, odbył się pierwszy kongres poświęcony pamięci Błogosławionych Męczenników Diecezji Chimbote. Uczestnicy mogli wysłuchać referatów, których tematyka wprowadzała w kontekst polityczno-społeczno-eklezjalny męczeństwa błogosławionych, oraz zapoznać się z rolą błogosławionych w drodze do świętości każdego chrześcijanina. Referat na ten temat wygłosił o. Zdzisław Kijas, który dał również osobiste świadectwo o oo. Michale i Zbigniewie, z którymi studiował w Krakowie oraz o ich procesie beatyfikacyjnym, który przypadł na jego okres pracy w Kongregacji do Spraw Świętych.

W międzyczasie, świadkowie życia męczenników podzielili się swoimi świadectwami a wszyscy, kilkakrotnie, z entuzjazmem odśpiewali hymn beatyfikacji.

Dzień wcześniej, 4 grudnia w Pariacoto odbyły się uroczystości poświęcenia przebudowanego klasztoru. Obrzędom przewodniczył i kazanie wygłosił o. Carlos Trovarelli, minister generalny zakonu franciszkanów.

W międzyczasie, dokonano również otwarcia wystawy poświęconej męczennikom z Pariacoto, którą ufundowała Ambasada RP w Limie, a której identyczna kopię przekazano również do Chimbote.

Należy tez wspomnieć, że środki na przebudowę klasztoru i dostosowanie go do potrzeb rozwijającego się kultu błogosławionych pochodziły głównie z Polski, od ofiarodawców, którym postacie męczenników są szczególnie bliskie.

Dzięki talentom budowlanym miejscowej wspólnoty przebudowano znaczną część dawnego klasztoru, pozostawiając część użytkowaną na co dzień przez błogosławionych męczenników w celu utworzenia muzeum. Nowy budynek klasztoru, w którym mieszkają obecnie bracia jest ukończony, natomiast część przeznaczona na salon multimedialny, kaplicę i pomieszczenia gospodarcze chociaż pozostaje w budowie, to prace nad wykończeniem tej części klasztoru są bardzo zaawansowane.

W celebracjach w Pariacoto i Chimbote brali udział m.in.: o. Carlos Trovarelli, minister generalny; o. Marian Gołąb, minister prowincjalny; o. bp Stanisław Dowłaszewicz z Boliwii; o. Zdzisław Kijas, postulator generalny z Rzymu; o. Dariusz Mazurek, asystent generalny ds. misji; Magdalena Śniadecka-Kotarska, Ambasador RP w Limie oraz franciszkanie z Paragwaju, Niemiec, Polski oraz wierni z Peru.

o. Jacek Lisowski OFMConv