Franciszkański apel o pokój. 27 paździenika – Dzień Postu, Modlitwy i Pokuty w Ukrainie i Ziemi Świętej

Franciszkanie razem z papieżem Franciszkiem w intencji pokoju

Przełożeni prowincji, kustodii i delegatur franciszkańskich Europy Środkowo-Wschodniej przystępują do inicjatywy papieża Franciszka i podejmują post, modlitwę i pokutę w intencji pokoju na świecie i zapraszają do tego samego wszystkich ludzi żyjących na co dzień duchowością franciszkańską.

„Wolą papieża Franciszka 27 października 2023 r. jest dniem postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju w Ukrainie i Ziemi Świętej, oraz wszędzie tam, gdzie świat wkracza w ‘ślepy zaułek wojny’. My, przełożeni franciszkańscy, tworzący Federację Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO) z Białorusi, Bułgarii, Czech, Kazachstanu, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier, zgromadzeni w węgierskim narodowym sanktuarium maryjnym w Szentkút włączamy się w tę inicjatywę i prosimy o to samo wszystkich ludzi żyjących na co dzień duchowością franciszkańską” – napisali w liście otwartym prowincjałowie, kustosze i delegaci. Apel wysłali również do współbraci ze swoich jurysdykcji.

„Przez wstawiennictwo Niepokalanej Matki Boga prosimy Jezusa Chrystusa: o dar pokoju w krajach ogarniętych wojną; za ofiary wojny; o łaskę zrozumienia, że przemoc, terroryzm i wojna sprzeciwiają się prawdziwemu duchowi religijnemu; o szczery i cierpliwy dialog; o wzajemne przebaczenie błędów i uprzedzeń; o przezwyciężenie egoizmu, nadużyć, nienawiści i przemocy; o braterstwo i sprawiedliwy pokój” – czytamy.

W piątek 27 października mija 37 lat, jak św. Jan Paweł II u grobu św. Franciszka z Asyżu zgromadził przywódców religijnych z całego świata, aby modlić się o dar pokoju dla ludzkości.

Szentkút (Węgry), 27 października 2023 r.

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

Franciszkański apel o pokój

Wolą papieża Franciszka 27 października 2023 r. jest dniem postu, modlitwy i pokuty w intencji pokoju w Ukrainie i Ziemi Świętej, oraz wszędzie tam, gdzie świat wkracza w „ślepy zaułek wojny”. My, przełożeni franciszkańscy, tworzący Federację Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO) z Białorusi, Bułgarii, Czech, Kazachstanu, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier, zgromadzeni w węgierskim narodowym sanktuarium maryjnym w Szentkút włączamy się w tę inicjatywę i prosimy o to samo wszystkich ludzi żyjących na co dzień duchowością franciszkańską.

Syn Boży przyszedł na świat jako Książe Pokoju. W Wieczerniku powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. 37 lat temu, 27 października 1986 r. św. Jan Paweł II u grobu św. Franciszka z Asyżu spotkał się z przywódcami religijnymi z całego świata, aby modlić się o dar pokoju dla ludzkości. Dziś, podobnie jak wówczas, kiedy pokój światowy jest naruszony, zastępca Chrystusa na ziemi kieruje do ludzi dobrej woli apel o post, modlitwę i pokutę.

Przez wstawiennictwo Niepokalanej Matki Boga prosimy Jezusa Chrystusa: o dar pokoju w krajach ogarniętych wojną; za ofiary wojny; o łaskę zrozumienia, że przemoc, terroryzm i wojna sprzeciwiają się prawdziwemu duchowi religijnemu; o szczery i cierpliwy dialog; o wzajemne przebaczenie błędów i uprzedzeń; o przezwyciężenie egoizmu, nadużyć, nienawiści i przemocy; o braterstwo i sprawiedliwy pokój.

Św. Franciszku z Asyżu – módl się za nami i za całym światem!

o. Tomáš Lesnak – definitor generalny ds. FEMO

o. Marian Gołąb – krakowski prowincjał, przewodniczący FEMO

o. Wojciech Kulig – gdański prowincjał, wiceprzewodniczący FEMO

o. Grzegorz Bartosik – prowincjał warszawski

o. Piotr Pawlik – prowincjał czeski

o. Martin M. Kollár – kustosz na Słowacji

o. Dariusz Harasimowicz – kustosz w Rosji i Kazachstanie

o. Stanisław Pękala – wikariusz kustodialny na Ukrainie

o. Stanisław Rochowiak – delegat w Uzbekistanie

o. Piotr Stroceń – delegat na Litwie

o. Paweł Romańczuk – delegat na Białorusi

o. Jarosław Bartkiewicz – delegat w Bułgarii

o. Paweł Cebula – delegat na Węgrzech

o. Jan Maria Szewek – sekretarz FEMO.

o. Jan Maria Szewek OFMConv