Eskulapy Mazowsza wręczone!

Już po raz drugi samorząd Mazowsza nagrodził najlepszych medyków i najlepsze rozwiązania medyczne w regionie. Wśród wyróżnionych znaleźli się dr n. med. Paweł Baranowski z Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer”, mgr farmacji Monika Mrozińska, dr n. med. Karol Taradaj z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, lek. Paweł Obierzyński. Doceniono też zespoły medyków z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i ze szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Zwycięzcy odebrali statuetki z rąk marszałka Adama Struzika, członkini zarządu województwa Elżbiety Lanc oraz radnych województwa mazowieckiego. Specjalną Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” otrzymał prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Skowronek.

Zasłużony dla Mazowsza

Podczas uroczystości została wręczona Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” nadawana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Otrzymał ją prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Skowronek. Jest to wyróżnienie za zasługi dla naszego regionu i przyznaje się je osobom, które przyczyniły się do rozwoju Mazowsza w takich dziedzinach jak np. kultura, nauka, edukacja, ekologia, gospodarka czy służba zdrowia.

Eskulapy Mazowsza

To już druga edycja konkursu samorządowego „Medyczne Wydarzenie Roku” – Eskulapy Mazowsza. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, takie konkursy są doskonałą okazją, aby docenić pracę medyków i prezentację ich osiągnięć.

– Medycyna to jedna z tych dziedzin nauki, które ciągle się zmieniają, ewoluują. To zasługa wielu ludzi, którzy pracują na rzecz pacjentów – naukowców, lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i innych specjalistów, którzy są zatrudnieni w naszych mazowieckich szpitalach. Ich pasja i zaangażowanie przekładają się na wprowadzenie do mazowieckich szpitali przełomowych, nowatorskich metod leczenia.

W tegorocznej edycji konkursu kapituła przyznała nagrody w sześciu kategoriach: „Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zabiegowa”, „Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zachowawcza”, „Innowacja medyczna roku”, „Osobowość medyczna roku”, „Medyk roku” oraz „Wschodząca nadzieja medycyny”. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zwraca uwagę na ideę konkursu.

– W ten sposób doceniamy medyków za ich zaangażowanie w rozwój medycyny i poświęcenie dla dobra drugiego człowieka. Ale nie tylko. Prezentujemy ich osiągnięcia szerszemu gronu i dajemy znać pacjentom, że w naszych placówkach mogą liczyć na profesjonalną pomoc i opiekę.

Najlepsi medycy i innowacyjne rozwiązania

Za „Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zabiegowa” uznano pierwszą w Polsce udaną operację wszczepienia implantów zakotwiczonych systemu Vistafix 3. generacji w obręb kości środkowej części twarzy u pacjenta po całkowitej resekcji nosa z powodu nowotworu złośliwego. Operacja została zakończona zamocowaniem protezy nosa, a przeprowadził ją zespół medyków z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

Z kolei w kategorii „Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zachowawcza” nagrodę przyznano zespołowi SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Laureaci opracowali i wdrożyli kompleksowe leczenie mukowiscydozy prowadzonego z użyciem innowacyjnych leków przyczynowych.

Tytuł „Innowacji medycznej roku” przyznano zespołowi Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o. za Focused Ultrasound (FUS) – zastosowanie skoncentrowanych ultradźwięków w celu destrukcji określonych obszarów mózgu.

W kategorii „Medyk roku” zwyciężył neurochirurg dr n. med. Paweł Baranowski, dyrektor  Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” sp. z o.o. Doktor zajmuje się leczeniem pacjentów ze schorzeniami i urazami kręgosłupa. Wprowadził w szpitalu nowe techniki operacyjne w chirurgii kręgosłupa: metodą ALIF  (dostęp przedni w dyskopatii lędźwiowej i kręgozmykach) i metodą ELIF (dostęp tylno-boczny w dyskopatii lędźwiowej).

Natomiast w kategorii „Osobowość medyczna roku” zwyciężyła mgr farmacji Monika Mrozińska z SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Jest nie tylko farmaceutą szpitalnym i klinicznym, ale też szczególnie angażuje się w realizację terapii w ramach programów lekowych, skierowanych do pacjentów z HIV/AIDS, HCV i HBV.

W tegorocznej edycji przyznano też tytuł „Wschodzącej nadziei medycyny”. Otrzymał go dr n. med. i n. o zdr. lek. mgr inż. Karol Taradaj, który jest rezydentem na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. W swojej praktyce klinicznej łączy najnowsze trendy medycyny z wykorzystaniem metod fizyki medycznej. Jest autorem i współautorem 15 publikacji. Promuje wiedzę medyczną w środowisku profesjonalistów z branży medycznej oraz wśród pacjentów.

W tej kategorii członkowie Kapituły Konkursu  zdecydowali także o przyznaniu wyróżnienia lek. Pawłowi Obierzyńskiemu z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o. w Warszawie.  Jest rezydentem w trakcie specjalizacji z dziedziny neurochirurgii i jednym z głównych badaczy w międzynarodowych, między ośrodkowych badaniach klinicznych dotyczących zastosowania terapii genowej w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i rzadkich chorób metabolicznych ośrodkowego układu nerwowego. Bierze udział w badaniach nad nowoczesnymi metodami leczenia nowotworów przerzutowych do mózgowia.

W skład kapituły konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku” – Eskulapy Mazowsza weszli przedstawiciele środowiska medycznego i akademickiego, m.in. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,p oraz  prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora ds. kadr medycznych, oraz członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc i radni Krzysztof Strzałkowski, Paweł Obermeyer Krzysztof Żochowski.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego