DO ODSŁUCHANIA: Kryzys emocjonalny w wieku szkolnym. Wyzwania rodziców i szkoły

Obecnie coraz więcej uczniów i uczennic boryka się z depresją i zaburzeniami nastroju. Objawy tych problemów różnią się u dzieci i dorosłych. Dlatego kluczowym aspektem jest uważność kadry nauczycielskiej, która powinna być gotowa do wykrywania tych sygnałów u uczniów.

Opowiada Lucyna Kicińska, doświadczony pedagog i ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, koordynator strefy pomocy portalu życie warte jest rozmowy.

Część 1. ROLA SZKOŁY

Jaka jest rola szkoły w zapobieganiu kryzysom psychicznym? Czy kadra nauczycielska jest przygotowana do rozpoznawania tego rodzaju problemów i radzenia sobie z nimi? Jak szkoła powinna współpracować w tym zakresie z rodzicami?

 

Część 2. ROLA RODZICÓW

Dziś czas spojrzeć w drugą stronę – na rodziców. W jaki sposób dostrzec kryzys emocjonalny u dziecka? Na jakie sygnały reagować? Co nas powinno zaniepokoić? Jak współpracować w tym zakresie ze szkoła i terapeutą?

 

Część 3. WSPÓŁPRACA

Dziś postaramy się podpowiedzieć, jak powinna wyglądać współpraca rodziców dziecka i szkoły, czyli nauczycieli, wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora – w przypadku wystąpienia objawów kryzysu emocjonalnego ucznia.

 


POSŁUCHAJ archiwalnych odcinków audycji KRAJOBRAZY ŻYCIA.

PRZECZYTAJ TEŻ:

1. Raport dotyczący zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży za lata 2012-2021

W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 widzimy 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. Dane pochodzą z Komendy Głównej Policji.

2. Jak rozmawiać z rodzicem ucznia w kryzysie

Poradnik skierowany jest do nauczycieli i specjalistów szkolnych, jego tematyka koncentruje się na zagadnieniach związanych zarówno ze zrozumieniem istoty oporu u rodzica dziecka w kryzysie, jak i z zauważeniem sygnałów jego wystąpienia oraz umiejętnym przeciwdziałaniu mu. Istotnym elementem publikacji jest omówienie zasad współpracy i motywujących technik postępowania z rodzicami w oporze.

3. Pierwsza pomoc emocjonalna

Poradnik zawiera wskazówki dotyczące podejmowania przez dorosłych różnorodnych interwencji wobec dzieci i nastolatków w kryzysie emocjonalnym. Opisywane w nim zagadnienia obejmują wiedzę jak rozpoznać kryzys emocjonalny u młodej osoby, jak się z nią komunikować oraz jak budować pozytywne relacje. Atutem poradnika jest jego praktyczny wymiar pozwalający na natychmiastowe zastosowanie wskazówek podczas codziennego kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

4. Wsparcie ucznia po próbie samobójczej

Poradnik skierowany do nauczycieli i specjalistów szkolnych. Podejmowane w nim zagadnienia opisują kluczowe działania możliwe do podjęcia przez grono pedagogiczne wobec uczniów po próbie samobójczej oraz praktyczne narzędzia w kontakcie z nimi. Ważną częścią publikacji jest także wskazanie działań profilaktycznych w szkole zapobiegających zachowaniom samobójczym młodych osób.