KRAJOBRAZY ŻYCIA

Z wielką przyjemnością przedstawiamy nową audycję, która od października pojawi się na antenie Radia Niepokalanów: „KRAJOBRAZY ŻYCIA czyli cała prawda o ludzkim sercu”. To owoc współpracy Radia Niepokalanów i Fundacji Radia Niepokalanów z wieloma organizacjami i dobrymi duszami, których celem jest pomóc drugiemu człowiekowi odnaleźć prawdę o własnym sercu, a tym samym drogę do radości i pełni życia.

W najbliższych odcinkach usłyszycie rozmowy ze specjalistami Papageno Team – ks. Jarosławem Magierskim i Martą Czajczyńską, przedstawicielami platformy Życie warte jest rozmowy – ks. Tomaszem Trzaską, Lucyną Kicińską, Małgorzatą Łubą; Izą Antosiewicz z Przytulam.pl czy ks. Markiem Dziewieckim, cenionym psychologiem.

Na audycję zapraszają: Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka

SŁUCHAJ: środy – godz. 20.30 (premiera) i piątki – godz. 7.30


AUDYCJE ARCHIWALNE:

AUDYCJA nr 1: PAPAGENO TEAM – czym jest?
Data emisji: 2023-10-04

Przed nami pierwsza część rozmowy z ks. Jarosławem Magierskim i Martą Czajczyńską, przedstawicielami Papageno Team, duszpasterstwa i strefy wsparcia dla osób w kryzysie samobójczym i osób po stracie bliskiej osoby w wyniku samobójstwa.

Jak powstał zespół Papageno Team? Kto może zgłosić się z prośbą o pomoc? Jak rozpoznać kryzys samobójczy? Gdzie szukać pomocy, gdy członek rodziny, przyjaciel, uczeń zakończył życie samobójstwem? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą członkowie Papageno Team.

 

AUDYCJA nr 2: JAK REAGOWAĆ NA KRYZYS PSYCHICZNY?
Data emisji: 2023-10-11

Przed nami druga część rozmowy z ks. Jarosławem Magierskim i Martą Czajczyńską, przedstawicielami Papageno Team, duszpasterstwa i strefy wsparcia dla osób w kryzysie samobójczym i osób po stracie bliskiej osoby w wyniku samobójstwa. Dziś usłyszymy o kryzysie psychicznym. Czym jest? Jak go rozpoznać? Jak reagować, gdy ktoś bliski przeżywa kryzys?

 

AUDYCJA nr 3: POSTWENCJA
Data emisji: 2023-10-18

Samobójstwo jednej osoby dotyka w bezpośredni sposób ok. 20 osób z jej najbliższego otoczenia. Rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi, koledzy ze szkoły… wiele osób potrzebuje wsparcia i specjalistycznej pomocy. Najbardziej obciążeni są rodzice po stracie dziecka. PAPAGENO TEAM obejmuje pomocą także osoby, które straciły kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa.

Ks. Jarosław Magierski, koordynator Papageno Team i Marta Czajczyńska, terapeutka opowiedzą tym, jak pomóc bliskim po takiej stracie. Zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.

 

AUDYCJA nr 4: ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY cz. 1
Data emisji: 2023-10-25

Tym razem naszym gościem będzie ks. Tomasz Trzaska, kapłan diecezji łomżyńskiej, suicydolog i dziennikarz. Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zespołu „Życie warte jest rozmowy”.

Ks. Tomasz opowie o platformie Życie warte jest rozmowy. To wyjątkowe miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.

 

AUDYCJA nr 5: ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY cz. 2
Data emisji: 2023-11-01

Zapraszamy na drugą część rozmowy z ks. Tomaszem Trzaską, suicydologiem, ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie kryzys emocjonalny. Jak go dostrzec? Jak pomóc?

 

AUDYCJA nr 6: ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY cz. 3
Data emisji: 2023-11-08

Zapraszamy na trzecią część rozmowy z ks. Tomaszem Trzaską, suicydologiem, ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Tematem dzisiejszej rozmowy będą cyberzagrożenia.

 

AUDYCJA nr 7: DEPRESJA – CZYM JEST?
Data emisji: 2023-11-15

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy na świecie, jest także najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu innych dolegliwości ma pełnoobjawową depresję, a drugie tyle osób cierpi z powodu pojedynczych objawów depresyjnych. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, a spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie (cyt. za mp.pl – Medycyna Praktyczna).

Gościem w kolejnym odcinku KRAJOBRAZÓW ŻYCIA będzie Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jedna ze specjalistek portalu życie warte jest rozmowy.

Tematem rozmowy będzie DEPRESJA. Czym jest? Czy nie jest? Czy można ją leczyć? Jak ją rozpoznać? Jakie są jej powikłania? Jaki ma związek z samobójstwem? Jakie grupy wiekowe są na nią w sposób szczególny narażone?

 

AUDYCJA nr 8: DEPRESJA – CO ROBIĆ?
Data emisji: 2023-11-22

Jak pomóc osobie w depresji? Jak rozmawiać? Jakich komunikatów nie powinniśmy używać?

 

AUDYCJA nr 9: DEPRESJA U SENIORÓW
Data emisji: 2023-11-29

W trzecim spotkaniu z Małgorzatą Łubą porozmawiamy o depresji u seniorów. Starsze osoby to jedna z dwóch grup, gdzie obserwujemy największy przyrost zachorowań. Dlaczego tak się dzieje? Jak zapobiegać depresji u seniorów?

 

AUDYCJA nr 10: DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Data emisji: 2023-12-06

Coraz więcej dzieci i młodzieży zmaga się z depresją. Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że liczba niepełnoletnich pacjentów leczących się na zaburzenia lękowe oraz depresyjne wzrosła o 120% w ciągu ostatnich lat. Objawy tych zaburzeń są inne u dzieci niż u dorosłych – jak zatem rozpoznać depresję u młodzieży i jak wspierać nastolatków?

Dzieci i nastolatki przeżywają kryzysy emocjonalne w sposób niecharakterystyczny, niespecyficzny dla osób dorosłych. Mówimy tu o kłopotach z koncentracją uwagi, o tym że dziecko nie jest w stanie się niczego nauczyć, albo nie jest w stanie niczego odtworzyć podczas klasówki, kiedy widzimy, że ono się bardzo stara, kiedy ono nas zapewnia, że się nauczyło, ale kiedy nie jest w stanie tej wiedzy z siebie wydobyć, albo kiedy mówi, że uczy się długie godzinę, a nic mu do głowy nie wchodzi.

Są zachowania agresywne, jest bunt, jest postawa wroga względem otoczenia. Kiedy w taki sposób zachowuje się nastolatek, kiedy krzyczy, trzaska drzwiami, nie przychodzi na lekcje, wdaje się w bójki. My dorośli mamy tendencję do tego, żeby powiedzieć: bunt, złe wychowanie, żeby dać karę, żeby nastolatka próbować korygować.

Część młodych osób, które borykają się z depresją rezygnuje z wcześniej wprawianych aktywności, angażuje się za to silnie w jedną, wybraną. Najczęściej jest to granie na komputerze. Taka sytuacja bywa błędnie rozpoznawana przez otoczenie jako nadużywanie komputera.

Jak rozpoznać depresję u młodego człowieka? Jakie są objawy? Jak reagować? Opowiada po raz kolejny Małgorzata Łuba.

 

AUDYCJA nr 11: SAMOBÓJSTWO BLISKIEJ OSOBY
Data emisji: 2023-12-13

Pomimo najszczerszych chęci, zaangażowania i starań nie wszystkim samobójstwom udaje się zapobiec. Każdego roku w Polsce ponad pięć tysięcy osób odbiera sobie życie. Według danych Komendy Głównej Policji w tej grupie znajduje się około 100 dzieci i nastolatków do 18 r. ż. oraz ok. 350 nastolatków i młodych dorosłych między 19 a 24 r. ż. (2020).

Śmierć samobójcza jest jak kamień wrzucony do wody, który tworzy kolejne kręgi. Silnie dotyka średnio kilka osób z najbliższej rodziny i kolejnych kilkudziesięciu spośród dalszego otoczenia.

Samobójstwo – podobnie jak każda nagła zewnętrzna przyczyna zgonu – wywołuje szok, bezradność, smutek, lęk, żal, tęsknotę, osamotnienie, poczucie winy, złość. Na przebieg żałoby po samobójstwie wpływają dodatkowo: dramatyczne okoliczności śmierci, jej gwałtowność, niekiedy bycie naocznym świadkiem, znalezienie ciała, konieczność przesłuchania przez policję, zabezpieczanie dowodów, zainteresowanie mediów, poszukiwanie racjonalnych wytłumaczeń i odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło. Ponadto, tendencja do poszukiwania winnego i utrzymywanie, że można było wszystkiemu zapobiec, pogłębiają jeszcze bardziej tragiczny wymiar sytuacji.

Jak pomóc osobie, która doświadczyła takiego bolesnego przeżycia? Posłuchajcie kolejnej części rozmowy z Małgorzatą Łubą, ekspertką portalu życie warte jest rozmowy.

 

AUDYCJA nr 12: JAK BYĆ RATOWNIKIEM PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ?
Data emisji: 2023-12-20

Jak powinniśmy się zachować wobec osoby, która doświadczyła samobójczej śmierci kogoś bliskiego? Naszej przyjaciółki, sąsiada, koleżanki z pracy? Jak być RATOWNIKIEM PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ?

Konkretne przykłady rozmów, działań, pomocy zdradza Małgorzata Łuba, specjalistka portalu życie warte jest rozmowy.

 

AUDYCJA nr 13: WPŁYW ŚMIERCI SAMOBÓJCZEJ NA OTOCZENIE
Data emisji: 2023-12-27

Osoba, która podejmuje próbę samobójczą zazwyczaj nie chce umrzeć, ale ból emocjonalny, którego doświadcza jest tak ogromny, że nie ma już siły z nim żyć. Ból ten po śmierci zostaje niejako przekazany bliskim, nie znika. Kolejne osoby doświadczają bólu emocjonalnego, a ryzyko że i one spróbują poradzić sobie z nim podejmują próbę samobójczą rośnie.

Śmierć samobójcza jest jak kamień wrzucony do wody, który tworzy kolejne kręgi. Silnie dotyka średnio kilka osób z najbliższej rodziny i kolejnych kilkudziesięciu spośród dalszego otoczenia. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań postwencyjnych. Opowiada o nich Małgorzata Łuba, specjalistka portalu życie warte jest rozmowy.

 

AUDYCJA nr 14: SAMOUSZKODZENIA. JAK POMÓC?
Data emisji: 2023-01-03

Samouszkodzenia to nieprzypadkowe uszkadzanie własnego ciała, które jest podejmowane z własnej woli. W praktyce twoje dziecko może nacinać swoją skórę, kaleczyć się w różnych miejscach, nakłuwać różne części ciała, może połykać różne przedmioty, czy też podduszać się.

Samouszkodzenia NIE SĄ wyrazem młodzieńczej głupoty lub buntu, chwilową modą, sposobem zwracania na siebie uwagi, manipulacji lub przejściową błahostką.

Samouszkodzenia budzą silne emocje. Nie rozumiemy ich. Często przypisujemy im także błędne znaczenie, zapominając o tym, że pomimo ich drastycznej formy, są one fizycznym objawem psychicznego cierpienia. Dzięki temu możemy traktować je jako rodzaj niewerbalnej komunikacji: „Boli mnie”, „Jestem sam”, „Nie radzę sobie”. To słowa, jakie często stoją za kolejną blizną ukrywaną przez nastolatka. Cztery podstawowe kroki pierwszej pomocy emocjonalnej brzmią: zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj. Każdy z nas może je wykonać.

O problemie samouszkodzeń opowie Małgorzata Łuba, ekspertka portalu życie warte jest rozmowy.

 

AUDYCJA nr 15: SAMOUSZKODZENIA. JAK REAGOWAĆ NA ICH ŚLADY NA CIELE DZIECKA?
Data emisji: 2023-01-10

Samouszkodzenia to nieprzypadkowe uszkadzanie własnego ciała, które jest podejmowane z własnej woli. W praktyce twoje dziecko może nacinać swoją skórę, kaleczyć się w różnych miejscach, nakłuwać różne części ciała, może połykać różne przedmioty, czy też podduszać się.

Jak reagować, gdy zobaczymy na ciele dziecka ślady samouszkodzeń? Jak rozmawiać? Jak zrozumieć własne dziecko? Jakich sformułowań nie używać? Gdzie szukać wsparcia? Jak współpracować ze specjalistą i ze szkoła?

Opowiada Małgorzata Łuba, psycholog, specjalista portalu życie warte jest rozmowy.

 

AUDYCJA nr 16: JAKA JEST ROLA SZKOŁY W ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM EMOCJONALNYM U DZIECKA?
Data emisji: 2023-01-17

Obecnie coraz więcej uczniów i uczennic boryka się z depresją i zaburzeniami nastroju. Objawy tych problemów różnią się u dzieci i dorosłych. Dlatego kluczowym aspektem jest uważność kadry nauczycielskiej, która powinna być gotowa do wykrywania tych sygnałów u uczniów.

Jaka jest rola szkoły w zapobieganiu kryzysom psychicznym? Czy kadra nauczycielska jest przygotowana do rozpoznawania tego rodzaju problemów i radzenia sobie z nimi? Jak szkoła powinna współpracować w tym zakresie z rodzicami? Opowiada Lucyna Kicińska, doświadczony pedagog i ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, koordynator strefy pomocy portalu życie warte jest rozmowy.