br. Józef Jankowski

Nie jestem w stanie zliczyć ile razy i ile osób oprowadziłem po Placu Marconi w ogrodach watykańskich, gdzie znajduje się pierwsza siedziba Radia Watykańskiego i gdzie Papież Pius XI w obecności Guglielmo Marconi (wynalazcy radia) po raz pierwszy przemawiał do ludzi przez radio. Nie myślałem wtedy, że kiedyś dane mi będzie pracować dla radia, ale tak bym określił początek tego co się obecnie dzieje, spełnienie woli Bożej.