9,4 mln zł na budowę i modernizację targowisk

Samorząd Mazowsza wybrał projekty do dofinansowania unijnego w ramach PROW 2014-2020. 12 gmin otrzyma blisko 9,4 mln zł na budowę i przebudowę targowisk.

 

Bardzo ważne jest stworzenie miejsc, w których lokalni producenci mogą sprzedawać swoje produkty. Na targowiskach, które powstaną dzięki unijnemu wsparciu, duża część powierzchni będzie przeznaczona właśnie na ten cel – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w gminach: Lesznowola, Stare Babice, Glinojeck, Nowy Duninów i Sienno powstaną nowe targowiska. Natomiast istniejące już obiekty targowe w Kozienicach, Milanówku, Jasieńcu, Drobinie, Wiskitkach, Żyrardowie i Płońsku, zostaną przebudowane.

 

Targowiska zostaną opatrzone nazwą „Mój Rynek”. Będą utwardzone, oświetlone, wyposażone w sanitariaty i parkingi oraz przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Przynajmniej połowę ich powierzchni handlowej zajmą zadaszone stoiska.

 

Głównym celem programu jest stworzenie infrastruktury służącej promocji i sprzedaży lokalnych produktów. Projekty są realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.

 

W zeszłym roku, na budowę targowisk Mazowsze przeznaczyło 21,5 mln zł. Dzięki tym środkom podpisano 23 umowy. W tym roku do rozdysponowania było 9,5 mln zł. Wartość dofinansowania do wybranych projektów to 9,4 zł.

 

O unijne wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty lub ich związki. Wysokość dofinansowania to 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, a maksymalna kwota wsparcia – 1 mln zł.

 

Lista beneficjentów

L.p. Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1. Gmina Kozienice Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

1 000 000 zł

2. Gmina Milanówek Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku

1 000 000 zł

3. Gmina Jasieniec Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec

299 717 zł

4. Gmina Drobin Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin

949 959 zł

5. Gmina Wiskitki Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wiskitkach gm. Wiskitki

774 359 zł

6. Gmina Lesznowola Budowa targowiska w gminie Lesznowola

999 992 zł

7. Gmina Stare Babice Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” w Starych Babicach

1 000 000 zł

8. Gmina Glinojeck Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Glinojeck

1 000 000 zł

9. Gmina Nowy Duninów Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w m. Nowy Duninów

192 109 zł

10. Gmina Miasto Płońsk Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12

1 000 000 zł

11. Miasto Żyrardów Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie

918 198 zł

12. Gmina Sienno Budowa zielonego targowiska w Siennie

246 636 zł

Razem

9 380 970 zł

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego