Blisko 25 mln zł z UE dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku oraz e-usługi w Pruszkowie, Michałowicach i Jabłonnie

Już niebawem naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku otrzymają ponad 20,3 mln zł z funduszy europejskich na rozbudowę lasera PolFEL. Środki unijne pomogą także we wdrożeniu nowych e-usług administracyjnych w mazowieckich gminach. Na ten cel do Pruszkowa trafi ponad 2,4 mln zł, do gminy Michałowice ponad 1,1 mln zł, a do gminy Jabłonna – 770 tys. zł. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały łącznie blisko 25mln zł wsparcia z RPO WM. Umowy w tej sprawie podpisała członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

INWESTYCJE W POLSKI LASER POLFEL

Narodowe Centrum Badań Jądrowych z Otwocka zainwestuje fundusze europejskie w Polski Laser na Swobodnych Elektronach. Jego rozbudowa pozwoli zwiększyć możliwości badawcze urządzenia. Lasery na swobodnych elektronach pozwalają badać materiały, cząsteczki chemiczne, cząsteczki biologiczne i dynamikę procesów, w których uczestniczą. W ramach projektu zaplanowano m.in. wyposażenie systemu kriogenicznego lasera PolFEL w układ skraplania helu, który zwiększy czas pracy urządzenia i umożliwi zainstalowanie nowych stacji badawczych. Naukowcy z Otwocka, dzięki unijnemu wsparciu, zbudują stanowisko testowe kriomodułów, a także kupią aparaturę pomiarową umożliwiającą prowadzenie testów i badań kriomodułu oraz skrzynię zaworową i ją zainstalują. Ponadto stacja zadań biomedycznych zostanie wyposażona w aparaturę badawczą, która po jej podłączeniu do linii fotonowych lasera PolFEL pozwoli znacząco zwiększyć możliwości badawcze w zakresie nauk biologiczno-medycznych. Środki unijne pozwolą na zbudowanie i uruchomienie tzw. laboratorium czystego z pomieszczeniami czystymi klasy ISO5 oraz stacji uzdatniania wody ultra-czystej i urządzenia do przygotowania powierzchni układów nadprzewodzących. Prowadzeniem badań z wykorzystaniem PolFELa są zainteresowane jednostki naukowe zarówno polskie, np. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, jak i zagraniczne, np. francuski IRFU CEA.

Tytuł projektu: PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach  

Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Całkowita wartość projektu: 31 330 740,00

Kwota dofinansowania: 20 326 350,00 zł

Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

INFORMATYZACJA URZĘDU MIASTA W PRUSZKOWIE

Do Pruszkowa wsparcie unijne trafi na rozwój e-usług publicznych w urzędzie miasta i jednostkach podległych. Nowe e-usługi, licencje, a także szkolenia to tylko niektóre projektowe zadania. Wprowadzone usługi elektroniczne pozwolą na dostęp przez internet do wniosków, deklaracji, pism i innych dokumentów.

Tytuł projektu: Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie  

Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków

Całkowita wartość projektu: 3 792 264,62

Kwota dofinansowania: 2 466 513,56 zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

NOWE E-USŁUGI W GMINIE MICHAŁOWICE

E-usługi publiczne zostaną wprowadzone także w urzędzie gminy  w Michałowicach. Interesanci będą mieli dostęp do nowych usług elektronicznych m.in. w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych. System znacznie usprawni działania administracji publicznej. Nowe e-usługi zapewnią mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych.

Tytuł projektu: Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice

Beneficjent: Gmina Michałowice

Całkowita wartość projektu:  1 778 926,50

Kwota dofinansowania: 1 168 200,00 zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY JABŁONNA

Gmina Jabłonna zainwestuje środki unijne w rozwój e-usług publicznych. Będą to m.in. formularze e-usług, dostęp do zdigitalizowanych zasobów archiwum gminy, a także zmodernizowana strona internetowa, sieć informatyczna i serwerownia. Unowocześniony zostanie również system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Ponadto kupiony zostanie specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Administratorzy wezmą udział w szkoleniach. Inwestycja przyczyni się do wielu uproszczeń administracyjnych, w tym lepszego dostępu do e-usług.

Tytuł projektu: Rozwój e-administracji w Gminie Jabłonna

Beneficjent: Gmina Jabłonna

Całkowita wartość projektu: 1 166 615,94

Kwota dofinansowania: 771 198,40 zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT