Mazowsze: Praktykuj u Marszałka

Dobra wiadomość dla studentów z Mazowsza. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje cykl letnich płatnych praktyk zawodowych. Praktyki to nie tylko dobry sposób na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, ale także możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i poszerzenia wiedzy. Nabór wniosków rusza 9 kwietnia br. Na chętnych czeka 100 miejsc. Co ważne praktyki są płatne. Każdy praktykant otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2055 zł brutto.

Praktyki odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu w siedzibie urzędu marszałkowskiego – w Warszawie i jego delegaturach w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Na studentów czeka 100 miejsc. Praktyki będą trwały 20 dni roboczych w danym miesiącu i obejmą 150 godzin pracy w urzędzie. Każdy student może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym.

Program „Praktyki u Marszałka” skierowany jest do studentów zameldowanych w województwie mazowieckim i jednocześnie studiujących na stacjonarnych studiach wyższych I i II stopnia (licencjackich, magisterskich i inżynierskich) na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu. Do udziału w praktykach mogą zgłaszać się studenci, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów i są poniżej 26 roku życia.

Doświadczenie zawodowe to dziś jedno z podstawowych kryteriów, jakimi kierują się pracodawcy poszukujący nowych pracowników. Dobrym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które bardzo ułatwiają dziś konkurowanie na rynku pracy, są staże i praktyki zawodowe. Stąd pomysł na realizację naszego programu. Liczba osób zainteresowanych praktykami, co roku przewyższająca limit dostępnych miejsc, pokazuje, że była to bardzo dobra decyzja – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Rekrutacja składa się z trzech etapów. Najpierw kandydaci muszą prawidłowo wypełnić i w terminie złożyć wniosek zgłoszeniowy. Drugim etapem jest test wiedzy o Mazowszu, który odbędzie się w maju tego roku, ostatnim – rozmowa kwalifikacyjna.

Warto podkreślić, że praktyki w urzędzie marszałkowskim są płatne, a kwota wynagrodzenia jest z roku na rok coraz wyższa. W tym roku studenci, którzy zakwalifikują się do programu otrzymają po 2055 zł brutto na podstawie podpisanej z nimi umowy zlecenia.

Jak podkreśla Wiesława Miecznikowska, z-ca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac – Studenci będą mogli wybrać, w którym departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę. Zapraszamy studentów wszystkich kierunków, natomiast preferowanymi są: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo. Chcemy, aby studenci mogli nabyć doświadczenie w tym, co ich interesuje i z czym wiążą swoja przyszłość. Każdy z praktykantów ma też swojego opiekuna, który przybliża zasady pracy w urzędzie, ale również powierza konkretne zadania. Studenci bardzo sobie cenią te zadania, ponieważ po pierwsze – sprawdzają swoją wiedzę, którą zdobyli na studiach z tym, w jaki sposób wykorzystać ją w praktyce, a po drugie uczą się nowych umiejętności, których program studiów często nie obejmuje np. rozmowy z klientem.

Podczas praktyk studenci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.

W tajniki pracy urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, którym będzie jeden z pracowników wybranej przez praktykanta komórki organizacyjnej urzędu. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej programem i zakresem zadań. Dodatkowo studenci wezmą udział w szkoleniach organizowanych przez urząd. Zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i działania urzędu, jego otoczeniem prawnym, podstawowymi regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami przygotowywania aktów prawa wewnętrznego. Ponadto poznają obowiązujące w urzędzie zasady bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Na zakończenie każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Jak praktyki u marszałka oceniają byli praktykanci:

Na praktykach byłam w lipcu 2015 r. Była to pierwsza edycja „Praktyk u Marszałka”. Wykonywałam przeróżne zajęcia, natomiast wszystkie nauczyły mnie czegoś nowego – przez porządkowanie dokumentacji po zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą szkoleń grupowych, którymi obecnie się zajmuję – mówi Patrycja Rukat z Małkini Górnej. – Na pewno pierwsze wrażenie to atmosfera i współpracownicy, grono osób, wśród których się znalazłam. Bardzo cierpliwie uczyli mnie wszystkiego krok po kroku. Byli bardzo wyrozumiali. To też dodało mi pewności, że chciałabym w tym zespole być. No i praca – przede wszystkim rozwojowo bardzo ciekawe rzeczy. Wiedziałam, że mogę się tutaj dużo nauczyć, no i tak też się stało. Dlatego jestem w urzędzie do dziś. Pracuję w wydziale szkoleń i rozwoju kompetencji w urzędzie marszałkowskim. Drodzy studenci, zachęcam was z całego serca, bo jest to ogromna szansa. Warto próbować. Jeżeli dostaniecie już tę szansę – wykorzystajcie ją na maksa. Starajcie się, dajcie z siebie wszystko, a to na pewno zaprocentuje – dodaje.

Na praktykach wspierałam wydział, w którym obecnie pracuję, czyli wydział marketingu terytorialnego. Bardzo dużym plusem jest to, że są to praktyki płatne, więc ma się takie poczucie, że od praktykanta oczekuje się więcej niż stereotypowego „parzenia kawy”. Podczas praktyk dostałam własne zadania m.in. dotyczące przygotowania materiałów do prasy czy organizacji imprez – podkreśla Edyta Jankowska z Warszawy.

Rusza rekrutacja

Nabór wniosków o odbycie praktyk studenckich w ramach programu „Praktyki u Marszałka” rusza już 9 kwietnia br. i potrwa do 27 kwietnia br.

Formularze „Wniosków o przyjęcie na praktyki” wraz z regulaminem praktyk dostępne są na stronie urzędu www.mazovia.pl (w zakładce „Praktyki w UMWM”). Zgłoszenia można składać osobiście w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Okrzei 35 (IV piętro pok. 424a) lub w delegaturach urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu lub Siedlcach, a także wysyłać pocztą na adres ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: praktyki@mazovia.pl.

Program „Praktyki u Marszałka” realizowany jest od 2015 r. Trzy poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Do urzędu wpłynęło w sumie 677 wniosków. O tym, kto zakwalifikuje się do programu w dwóch pierwszych latach decydowało losowanie a od ubiegłego roku test i rozmowa kwalifikacyjna. W sumie praktyki odbyło już 293 studentów. Praktykanci najczęściej wybierali Departament Organizacji, delegaturę w Płocku, Kancelarię Marszałka, a także Departament Środowiska oraz Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Wnioski do programu najczęściej składali studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Wśród nich najwięcej było studentów prawa i administracji, samorządu terytorialnego, nauk ekonomicznych i społecznych oraz rolnictwa.

Tekst za: Samorząd Województwa Mazowieckiego