430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, wielkiego patrona naszej Ojczyzny

Dziś przypada 430. rocznica urodzin wielkiego patrona naszej Ojczyzny, św. Andrzeja Boboli. Dziś dobiega także końca ogólnopolska nowenna za jego wstawiennictwem, ofiarowana w intencji naszego kraju.

W trakcie jednej z mistycznych wizji współczesna polska mistyczka Fulla Horak ujrzała św. Andrzeja Bobolę, który jej powiedział: „Będę wam pomagał… Mogę być bardzo pomocny w żażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu… Możesz mnie zawsze prosić, a wysłucham Cię”.

Dziś w sposób szczególny polecajmy św. Andrzejowi Boboli sprawy naszej Ojczyzny, jej bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne, fizyczne i duchowe. Prośmy także o Boże zwycięstwo w naszym kraju.

Audycje na temat św. Andrzej Boboli, jego niezwykłego życia i relikwii orędownika Polski: TUTAJ

Modlitwa za Ojczyznę
Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli. Wielkiego orędownika Polski
Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga. Amen.


Audycje na temat św. Andrzej Boboli, jego niezwykłego życia i relikwii orędownika Polski: TUTAJ