22 mln zł z budżetu Mazowsza na 9 inwestycji w regionie

Samorząd województwa mazowieckiego nie zwalnia tempa. Na ponad 22 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza może liczyć kolejnych 9 projektów z subregionów: warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Powstaną nowe drogi, przedszkola oraz ośrodek kultury. Dziś umowy z beneficjentami podpisała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wziął udział Marcin Podsędek wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego podkreśla, że inwestycje realizowane w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju to projekty o ogromnym znaczeniu dla lokalnych samorządów i mieszkańców regionu. – Na wiele z nich mieszkańcy czekają od lat. Zależy nam więc na tym, by powstały jak najszybciej. Dlatego choć są wakacje działamy i na bieżąco podpisujemy umowy. Jest aktywnie, ale też niezwykle satysfakcjonująco. Wiemy, że w niedalekiej przyszłości w naszym regionie powstaną nowe inwestycje, które będą miały pozytywny wpływ na naszych mieszkańców i będą kolejną cegiełką w procesie rozwoju naszego Mazowsza.

Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych – etap II

Już niebawem swój dawny blask odzyska stary młyn w Ciechanowie. Pomogą środki z budżetu Mazowsza. Władze gminy otrzymały 4 mln zł wsparcia, które umożliwią realizację II etapu przebudowy tego zabytkowego obiektu. W ramach tego projektu młyn zostanie rozbudowany. Od strony zachodniej, wzdłuż ulicy Nadrzecznej dobudowany zostanie do niego podpiwniczony budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi o powierzchni 432,10 m2. Będą się tu mieścić zarówno wielofunkcyjna scena, jak i pomieszczenia techniczne, biurowe, sanitarne i socjalne. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na styku obu budynków zostanie wybudowana winda, która będzie obsługiwać cały obiekt i wszystkie kondygnacje łącznie z piwnicą.

Koszt inwestycji: 8 640 750,52 zł

Kwota dotacji: 4 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Rozbudowa i przebudowa ulicy Pod Bateriami w Piasecznie

Nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe i dwa ronda to wszystko już niebawem powstanie na odcinku drogi powiatowej nr 2836W od Ronda Bitwy Warszawskiej pod Gołkowem do Alei Kasztanów. Inwestycja będzie możliwa dzięki 3,6 mln zł z budżetu Mazowsza. To bardzo potrzebne wsparcie z uwagi na zły stan techniczny arterii łączącej zachodnią część powiatu piaseczyńskiego z drogą krajową nr 79. W ramach projektu przygotowana zostanie również dokumentacja techniczna.

Koszt inwestycji: 9 955 000,00 zł

Kwota dotacji: 3 600 000 zł

Planowany okres realizacji: 2022 r.

Zagospodarowania terenu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładach

Wsparcie samorządu Mazowsza trafi również do gminy Iłów. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 90 tys. zł mieszkańcy miejscowości Łady zyskają nową przestrzeń do rekreacji, wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. W ramach projektu wybudowane zostaną chodniki i parking dla samochodów. Pojawią się też ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Oprócz tego posadzone zostaną nowe drzewa, krzewy ozdobne, a nawet rośliny odstraszające komary. Cały teren będzie oświetlony. Będzie nie tylko atrakcyjnie, ale i bezpiecznie.

Koszt inwestycji: 150 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 90 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022

Przebudowa dróg na terenie gminy Andrzejewo

Samorząd województwa mazowieckiego pomoże poprawić stan dróg w gminie Andrzejewo. Dzięki ponad 250 tys. zł wsparcia przebudowana zostanie nawierzchnia na odcinku ponad 4 km. To konieczna inwestycja, ponieważ w wyniku kilkuletniej eksploatacji na jezdni pojawiły się ubytki, wyboje oraz liczne doły. Drogi wymagają wyrównania i wzmocnienia kruszywem. Oprócz tego w ramach inwestycji wykonane zostanie odwodnienie. Zadanie zostanie zrealizowane na obszarze, na którym prowadzona jest działalność rolnicza, a jego realizacja ułatwi przejazd ciężkiego sprzętu rolniczego, samochodów dostarczających pasze do gospodarstw oraz samochodów odbierających mleko. Przedsięwzięcie wpłynie także na wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich i poprawi jakość życia mieszkańców gminy.

Koszt inwestycji wynosi: 420 000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 252 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 r.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie

Inwestycja obejmie odcinek drogi od skrzyżowania ulic 1 Maja, Parkowej, Sadowej oraz Błońskiej w miejscowości Boża Wola do granicy gminy Baranów z gminą Błonie. Ulica Błońska na całym odcinku pokryta jest nawierzchnią bitumiczną, której stan techniczny jest zły. Główne problemy to ubytki, nierówności, brak odwodnienia i chodników. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m z poboczem o szerokości 0,75 m (po południowej stronie drogi) oraz chodnikiem o szerokości 2 m (po północnej stronie drogi). Na jezdni ułożona będzie warstwa ścieralna betonu asfaltowego o grubości 4 cm, natomiast nawierzchnia chodnika oraz zjazdów wykonana zostanie z brukowej kostki betonowej.  Dzięki modernizacji zwiększy się nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja inwestycji to także większe mobilność i płynność ruchu oraz walory estetyczne. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 1,2 mln zł.

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł

Kwota dotacji: 1 200 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 r.

Budowa Centrum Usług Społecznych w Gminie Izabelin

Już niebawem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie będzie miał nową siedzibę. Jego działalność zostanie przeniesiona do budowanego dzięki wsparciu samorządu Mazowsza Centrum Usług Społecznych (CUS). To ogromne ułatwienie zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników ośrodka, bo ulokowanie wszystkich działów jednostki w jednym miejscu zapewni sprawną obsługę. Obiekt będzie wyposażony w gabinet psychologiczny, sale dostosowane do potrzeb prowadzenia terapii rodzinnej i indywidualnej oraz Dzienny Dom Senior+. CUS będzie docelowo realizowało wszystkie działania gminy skierowana na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów, społeczności lokalnej, wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Koszt inwestycji:  7 500 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3 926 200,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Rozbudowa przedszkola w Radzikowie

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza już niebawem Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Radzikowie przejdzie dużą metamorfozę. To konieczna inwestycja. Wybudowana w 1965 r. placówka z uwagi na małą powierzchnię i trudne warunki do prowadzenia zajęć, nie zaspokaja obecnie rosnących potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej mieszkańców gminy Błonie. W budynku brakuje miejsca na szatnie, pomieszczeń na gabinety specjalistyczne oraz pomieszczeń socjalnych.

Planowana rozbudowa obejmuje m.in. nowe pełnowymiarowe sale dydaktyczne z pełnym zapleczem sanitarnym i magazynowym dla w sumie 110 dzieci (w tej chwili w przedszkolu może przebywać maksymalnie 60 dzieci).

Sale zajęć dydaktycznych zostały tak zaprojektowane, aby w razie konieczności można było je połączyć w jedną większa salę wielofunkcyjną. Dodatkowo w placówce będą nowe szatnie dla dzieci oraz wielofunkcyjne, ogrzewane patio z przeszkolonym dachem. W ramach przebudowy przewiduje się modernizację istniejących pomieszczeń kuchennych oraz budowę niezbędnego zaplecza kuchni. Przebudowę budynku zaprojektowano w taki sposób, aby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony będzie w instalację OZE, monitoring, klimatyzację i rekuperację. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 4 mln zł.

Koszt inwestycji: 6 700 000,00 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 4 000 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022-2024

Budowa przedszkola publicznego przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim

Na edukację przedszkolną stawia też Ożarów Mazowiecki, którego władze z pomocą samorządu Mazowsza wybudują nowoczesne przedszkole dla 300 najmłodszych mieszkańców gminy. Dzięki 3,5 mln zł z budżetu województwa powstanie dwukondygnacyjny budynek z salami edukacyjnymi dla 12 grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Z myślą o najmłodszych w powstaną też szatnie, sale sensoryczna i gimnastyczna oraz do pracy ze specjalistami (logopeda, psycholog). Będzie też gabinet pielęgniarki, zaplecze socjalne dla pracowników, zespół pomieszczeń biurowych administracji obiektu oraz winda. W przedszkolu prowadzona będzie działalność gastronomiczna, a wszystkie posiłki będą przygotowywane na miejscu w tzw. bloku żywieniowym (pomieszczenia kuchenne, magazynowe, chłodnie, zmywalnia, dźwig towarowy).

Koszt inwestycji: 30 000 000,00 zł

Kwota dotacji: 3 500 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022-2024

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. od DK nr 92 o dł. ok. 1 000 mb w m. Bramki, gm. Błonie

Z kolei 1,5 mln zł z wojewódzkiego budżetu trafi do powiatu warszawskiego zachodniego na rozbudowę kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 4115W. Na początkowym odcinku drogi o długości ok.  400 m prowadzącym od drogi krajowej nr 92 planowana jest wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem. Ponadto planowane jest wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, odtworzenie rowów drogowych, wykonanie zjazdów na przyległe posesje oraz budowa peronu autobusowego i odtworzenie rowów drogowych. Natomiast na pozostałym odcinku drogi o długości ok. 600 m planowane jest poszerzenie jezdni wraz z jej wzmocnieniem poprzez wykonanie nakładki asfaltowej i przedłużenie ciągu pieszo rowerowego o szerokości wraz ze zjazdami na posesje i odwodnieniem. Na całym rozbudowywanym odcinku wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu w postaci nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Realizacja tej inwestycji nie tylko zapewni bezpieczeństwo, komfort podróżowania i usprawni połączenie gminy Błonie z gminami Leszno i Kampinos. Ułatwi też dojazd do budowanego obecnie na przyległej do drogi powiatowej działce hospicjum, które będzie mogło zapewnić pomoc pacjentom pochodzących z powiatu warszawskiego zachodniego oraz sąsiednich: sochaczewskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego oraz m. st. Warszawy. W ścisłym sąsiedztwie budowanego hospicjum znajduje się rozległy park oraz Dom Pomocy Społecznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, z którymi hospicjum będzie mogło współpracować.

Koszt inwestycji: 3 726 237,34 zł

Kwota dotacji: 1 500 000,00 zł

Planowany okres realizacji: 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego