Sadownicy będą współpracować z Mazowiecką Agencją Energetyczną

Eksperci z MAE będą doradzać sadownikom w szukaniu rozwiązań technologicznych, które pomogą im utrzymać koszty energii elektrycznej na optymalnym, ale i przewidywalnym poziomie. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. To najważniejszy cel podpisanego dziś w Warszawie listu intencyjnego między Związkiem Sadowników RP, Mazowiecką Agencją Energetyczną a samorządem Mazowsza. 

List intencyjny podpisali marszałek Adam Struzik, zarząd MAE reprezentowany przez prezesa Bartosza Dubińskiego i członka zarządu Marka Pszonkę, a z ze strony Związku Sadowników RP – prezes Mirosław Maliszewski i skarbnik Witold Piekarniak. List asygnował również radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak.

 

List intencyjny to punkt wyjścia do szerokich działań zmierzających do wykorzystywania nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii. Będziemy wspierać te działania. To strategiczny kierunek w polityce energetycznej Mazowsza, wyznaczany również przez priorytety Unii Europejskiej. OZE to przyszłość, która dzieje się na naszych oczach. Jestem przekonany, że współpraca między MAE a polskimi sadownikami przyniesie wiele dobrego, zarówno na płaszczyźnie ekologicznej, jak i ekonomicznej – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Współpracę ze Związkiem Sadowników RP zainicjowała Mazowiecka Agencja Energetyczna.

 

Zapewnimy sadownikom wsparcie eksperckie. Pomożemy w prowadzeniu projektów z zakresu zielonej energii w pełnym zakresie – od koncepcji, przez realizację, finansowanie, po rozliczenie projektu – podkreśla Marek Pszonka, członek zarządu MAE.

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna dysponuje wykwalifikowaną kadrą i zweryfikowanymi rozwiązaniami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem OZE (w tym fotowoltaiki). Zespoł MAE obejmie członków Związku Sadowników RP doradztwem oraz dostępem do najnowszych technologii w zakresie „zielonej energii”.

 

Chcemy wdrażać wśród sadowników innowacyjne metody produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw. Będziemy popularyzować fotowoltaikę. Liczymy, że takie rozwiązania przyniosą nam dodatkowo również wymierne korzyści finansowe – dodajeMirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

 

Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza ze strategicznych branż polskiej gospodarki, ciągle poszukuje rozwiązań pozwalających utrzymać koszty energii elektrycznej na przewidywalnym i akceptowalnym poziomie. Cena energii jest jednym z kluczowych elementów utrzymania konkurencyjności sektora rolniczego, a zwłaszcza branży sadowniczej.

 

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i szerokich kompetencjach, MAE podzieli się swoim wsparciem nie tylko przy organizacji dostaw energii elektrycznej, ale również przy inwestycjach np. budowie instalacji fotowoltaicznej.

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego