2 sierpnia – możliwość odpustu zupełnego za nawiedzenie franciszkańskiej świątyni

2 sierpnia Franciszkanie na całym świecie świętują! W tym dniu wierni, którzy nawiedzą franciszkańskie świątynie, a zatem m.in. Sanktuarium w Niepokalanowie, odmówią w nich: Ojcze Nasz, Wyznanie wiary oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego i jeśli przyjmą Komunię św. – uzyskają odpust zupełny. Jest to tzw. odpust Porcjunkuli. Łaskę odpustu wyprosił w 1216 r. św. Franciszek z Asyżu. Odpust można ofiarować za siebie lub za dusze w czyśćcu cierpiące.

Porcjunkula (łac. portiuncula, mała cząsteczka, skrawek gruntu) − kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały szałasy pierwszych naśladowców św. Franciszka. Kościółek stał się po śmierci świętego miejscem jego kultu. Dzisiaj znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej obchodzimy 2 sierpnia.

Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał kaplicy św. Franciszek z Asyżu. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką, w której się modlił w Asyżu, głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Na początku XIII w. kapliczka znajdowała się w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek zimą 1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu również w roku 1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja Apostoła (wówczas 24 lutego) Franciszek wysłuchał Mszy św. i usłyszał słowa Ewangelii: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (…) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 6-10).

Na zdjęciu: Bazylika w Niepokalanowie. Fot. Paweł Ambroziak