„Wolność jest w nas”. Nowy spektakl Marcina Kwaśnego

Fundacja Między Słowami wraz z zaproszonymi do współpracy Twórcami pragnie uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spektakl poetycko-muzyczny „Wolność jest w nas” składa się z pięknych i ważnych utworów w subiektywnym wyborze interpretatorów: p. Marcina Kwaśnego i p. Ksawerego Szlenkiera. Bohaterowie spektaklu – poeci mówią tekstami wierszy do siebie nawzajem i do publiczności, znajdując w tych pełnych emocji strofach opis historii i odniesienia do dzisiejszej Polski i nowoczesnego patriotyzmu.

Na przestrzeni wieków – od romantyzmu do współczesności – polscy poeci pragnęli wolnej Polski. Wyrażając to pragnienie w różnych stylistykach naszego ojczystego języka. W spektaklu wykorzystano teksty: Cypriana Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Lechonia, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Tuwima i Zbigniewa Herberta. Niektóre strofy publiczność może pamiętać z lektur szkolnych, bywają i takie, które w dosłownej albo parafrazowanej formie weszły już do języka potocznego. Ale są w tym zbiorze i te mniej popularne, niesłusznie zapomniane. Warte tego, żeby do nich powrócić choćby dlatego, że są pełne emocji i wciąż aktualne, przez co trafiają do serca słuchacza.

Oryginalną muzykę, opartą na motywach pieśni i piosenek patriotycznych napisze do spektaklu kompozytor i wiolonczelista Wojciech Sławiński, który będzie swoje utwory wykonywał na żywo.

Częścią składową spektaklu są obrazy (perły polskiej sztuki malarskiej)- wybrane i prezentowane przez Izę Toroniewicz. Stanowią wizualne uzupełnienie i dzięki temu, że skojarzenia słowa i obrazu nie zawsze są oczywiste – uruchamiają wyobraźnię widza.

Taki – tradycyjny w treści i nowoczesny w formie – spektakl jest propozycją dla publiczności w całej Polsce. Zarówno tej starszej, jak i młodzieży szkolnej czy akademickiej. Zwłaszcza tych osób, które rzadziej chodzą do teatru, ale świetnie odnajdują się w świecie wirtualnym. Trzeba bowiem zauważyć, że to między innymi dzięki nowoczesnym technologiom liryka jako rodzaj literacki przeżywa swój renesans.

Najbliższe spektakle:
1 grudnia 2018 r. Kościół św. Faustyny na ul. Żytniej godz. 20.00 w Warszawie.
2 grudnia 2018 r. Kościół św. Augustyna w Warszawie.

Informacje o terminach kolejnych spektakli: www.fundacjamiedzyslowami.pl lub telefonicznie:501-150-379.


„Wolność jest w nas” spektakl poetycko-muzyczny w reżyserii Marcina Kwaśnego

TWÓRCY SPEKTAKLU:
Reżyseria: Marcin Kwaśny
Obsada: Ksawery Szlenkier, Marcin Kwaśny, Wojciech Sławiński
Scenografia i multimedia: Iza Toroniewicz
Muzyka: Wojciech Sławiński
Projekt plakatu: Agata Grabiec
Fotosy: Marcin Gregorczyk
Kierownik produkcji: Dorota Bogucka

Premiera:  20.11.2018 r.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.