Transmisja Mszy świętej i modlitwa różańcowa – w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2018

6 stycznia (Trzech Króli, Pierwsza Sobota Miesiąca) – transmisja Mszy św. o 11.30 z bazyliki w Niepokalanowie – będzie to Msza św., w której będą uczestniczyli Ci, którzy, co miesiąc w każdą pierwszą sobotę miesiąca Zawierzają się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zwykle po tej Mszy św. zapraszamy Państwa na transmisję nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi.  Tego dnia jednak – ze względu na niedzielny porządek Mszy świętych, nabożeństwo to będzie odprawione w sali świętego Bonawentury, a nie w bazylice i nie będziemy go transmitować.  Na różaniec radiowy – zapraszamy zatem, jak co dzień – o 19.30.

Bazylika w Niepokalanowie, fot. Paweł Ambroziak.