Transgraniczny szlak pielgrzymkowy

Już niebawem rozpoczną się prace związane z utworzeniem trzech ośrodków pielgrzymkowych. Dwa będą przebiegać w Polsce – w Mokobodach i Hołubli (pow. Siedlecki), a trzecie w Podkamieni na Ukrainie. W konferencji otwierającej projekt uczestniczyli przedstawiciele beneficjentów i samorządowcy. Samorząd Mazowsza reprezentowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Połączy nas szlak

Współpraca zawsze pomaga w lepszym poznaniu i zrozumieniu. Takim szczególnym jej przykładem są projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Projekt „Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na pograniczu polsko-ukraińskim” otrzymał ponad 1,8 mln euro dofinansowania. Jest to program, który zakłada utworzenie szlaku pielgrzymkowego pomiędzy klasztorem w Podkamieni na Ukrainie i parafiami w Mokobodach i Hołubli (pow. siedlecki).

Współpraca ponad granicami

W ramach projektu zostaną przeprowadzone remonty zabytkowych polskich świątyń i XVIII-wiecznego klasztoru na Ukrainie. Dodatkowo zrewitalizowane będzie otoczenie budynków. Kościół w Hołubli przejdzie gruntowny remont. W Mokobodach powstanie też parking oraz Klub Pielgrzyma z siedzib w budynku dawnej plebani. Powstanie także parking.

– Cieszę się, że realizujemy ten projekt wspólnie z sąsiadami. Samo przygotowanie wniosku wymagało kilku roboczych spotkań, a realizacja jest możliwa dzięki dobrej współpracy. Rozpoczynamy przedsięwzięcie, które – mam nadzieję – zaowocuje wymianą doświadczeń i wspólnym sukcesem – powiedziała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Fot. Daniel Pióro

Samorząd Województwa Mazowieckiego