Meksykanie z wizytą na Mazowszu

Marszałek Adam Struzik spotkał się z delegacją stanu Queretaro w Meksyku. Gościom towarzyszyli przedstawiciele GE Company Polska i Instytutu Lotnictwa.

Wspólne działania w obszarze badań i rozwoju

Ideą spotkania było rozpoznanie możliwości nawiązania współpracy międzyregionalnej w oparciu o doświadczenia z GE Polska i Instytutu Lotnictwa, które od 18 lat tworzą partnerstwo publiczno-prywatne i szukają możliwości rozszerzenia współpracy na obszar badań i rozwoju (chcą także wesprzeć GE Queretaro w poszukiwaniu mazowieckich partnerów do tego typu projektów).

Meksykańskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu ds. edukacji Jose Alfredo Botello Montes. W jej skład weszli również przedstawiciele administracji regionu Queretaro, rektor Uniwersytetu Aeronautycznego, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju oraz reprezentanci General Electric Queretaro. Podkreślono, że okazją do wizyty na Mazowszu jest długoletnia współpraca GE Polska z Instytutem Lotnictwa w Warszawie, z którym utworzono partnerstwo publiczno-prywatne. Goście wyrazili chęć nawiązania ścisłej współpracy między uczelniami technicznymi w Queretaro i na Mazowszu w obszarze badań i rozwoju.

Marszałek Adam Struzik przedstawił delegacji najważniejsze dane gospodarcze na temat Mazowsza i zapewnił, że wesprze współpracę naukową między Mazowszem a stanem Queretaro. Zachęcił do rozpoznania możliwości skorzystania z programu Erasmus jako narzędzia, które można szybko wdrożyć. Podkreślił przy tym, że w następnej perspektywie finansowej na program będzie przeznaczone rekordowe 60 mld euro wsparcia (dla porównania na lata 2014–2020 było to 15 mld euro).

– Mazowsze ma bardzo duży potencjał naukowo-badawczy. W regionie funkcjonuje blisko 100 uczelni i kilkadziesiąt placówek naukowych. Myślę, że obecny potencjał pozwoliłby na dobrą współpracę między uczelniami. Jesteśmy chętni i gotowi do współpracy – zapewnił marszałek Adam Struzik.

Nowoczesne technologie i zdrowe życie

Jesus Gonzales Hernandez, koordynator ds. stosunków międzynarodowych i innowacji z biura gubernatora stanu Queretaro zwrócił uwagę, że Meksyk ma umowy bilateralne z kilkoma krajami Europy, takimi jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania i jest zainteresowany nawiązaniem tego typu relacji z Polską.

Marszałek Struzik zapoznał gości z działaniami z obszaru transferu technologii i wdrażania innowacji. Zwrócił uwagę na kilka dziedzin, wśród których można wymienić nowoczesne systemy zarządzania typu smart, jakość życia, w tym m. in. ochrona zdrowia, nowoczesne instytucje wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz zdrowa żywność. Zaznaczył, że istnieje możliwość współpracy, po doprecyzowaniu obszary konkretnych projektów, tak, by można było aplikować o dofinansowanie projektów z różnych programów, w tym unijnych.

Fot. Michał Słaby

Samorząd Województwa Mazowieckiego