Smog w Warszawie oraz powiatach legionowskim i wołomińskim

Zgodnie z informacją głównego inspektora ochrony środowiska (GIOŚ) dziś przekroczono normy szkodliwych pyłów w powietrzu w części Warszawy (Rembertów, Wawer, Wesoła) oraz w powiatach wołomińskim i legionowskim. KotwicaZgodnie z ogłoszonym przez sejmik Mazowsza i obowiązującym w całym województwie Planem Działań Krótkoterminowych przyjętym wraz z Programem Ochrony Powietrza, w momencie ogłoszenia takiego komunikatu na wskazanym terenie obowiązuje całkowity zakaz rekreacyjnego palenia w komikach, używania grilli, ognisk i dmuchaw do liści oraz zalecenia związane z ograniczeniem przebywania na otwartym powietrzu, szczególnie w przypadku dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży.

Raporty dotyczące stanu powierza na Mazowszu są publikowane na www.powietrze.gios.gov.pl

OD STYCZNIA CAŁKOWITY ZAKAZ UŻYWANIA DMUCHAW DO LIŚCI

Od stycznia 2021 r. na Mazowszu obowiązuje całkowity zakaz stosowania dmuchaw do liści. Mowa zarówno o dmuchawach elektrycznych, jak i spalinowych. Ma to na celu ograniczenie tzw. emisji wtórnej, czyli podnoszenie pyłów, które już opadły na grunt. Wytyczne te wynikają z przyjętego przez sejmik województwa mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza.

Aby przygotować się do tego zakazu przewidziano etapowe wprowadzenie ograniczeń. I tak – już od września tego roku używanie dmuchaw jest zakazane w sytuacjach, gdy stężenia zanieczyszczeń w powietrzu są bardzo wysokie – czyli w momencie wydania powiadomień o przekroczeniach przez GIOŚ. Za prowadzenie kontroli przestrzegania zakazu odpowiadać będą lokalne samorządy , a zatem np. straż miejska czy gminna, a także wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami kary za niestosowanie się do nowych zasad mogą wynieść od kilkuset do 5 tys. zł.

MAZOWSZE LICZY PIECE

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, przyjętym przez sejmik województwa we wrześniu, obowiązek inwentaryzacji, czyli tak naprawdę policzenia pieców, do końca 2021 r. mają wszystkie samorządy gminne z województwa mazowieckiego. Inwentaryzacja to olbrzymie wyzwanie, zarówno finansowe jak i organizacyjne, jednak jej wykonanie jest kluczowe dla poprawy jakości powietrza. W realizacji tego zadania pomaga sejmik województwa, przekazując na ten cel 26 mln zł. Inwentaryzację prowadzą już 242 mazowieckie gminy. Zbieranie informacji potrwa do końca roku. Następnie samorządy przekażą zebrane dane samorządowi województwa.

MAZOWIECKA UCHWAŁA ANTYSMOGOWA. NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

  1. od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
  2. od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna);
  1. od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012;
  2. od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012;
  3. użytkownicy kotłów klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  4. posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.powietrze.mazovia.pl