Samorząd Mazowsza przekazał gminie Wiązowna oczyszczalnię ścieków

Nieruchomość znajduje się w Zagórzu na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Ostateczną decyzję o przekazaniu jej na rzecz gminy Wiązowna podjęli radni województwa mazowieckiego. Akt notarialny w tej sprawie podpisali dziś marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Wiązowna Janusz Budny.

Samorząd Mazowsza przychylił się do wniosku wójta Wiązowny i wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie gminie oczyszczalni ścieków  wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną o długości ponad 2 km. Infrastruktura oraz oczyszczalnia były użytkowane do tej pory wyłącznie na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Oczyszczalnia ścieków powstała w 1994 r. W latach 2009-2010 została zmodernizowana. Teraz gmina planuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni oraz sieci kanalizacji tak, aby odbierać ścieki od około 2000 mieszkańców. – Gmina Wiązowna potrzebuje inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Decyzja o przekazaniu jej oczyszczalni to ważny krok w podnoszeniu standardu życia wielu mieszkańców – podkreśla marszałek Adam Struzik.