Ponad 472 mln zł budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego dla samorządu województwa łódzkiego

Ponad 472 mln zł trafi do województwa łódzkiego z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

– Rząd polski dostrzega potrzebę wsparcia samorządów lokalnych. Przygotowaliśmy kolejną formę wsparcia rządowego dla samorządów. W ten sposób tworzymy państwo, które służy i dba o obywateli, stwarzając równe szanse dla wszystkich. Zapewniliśmy środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, które mają ułatwić pozyskiwanie środków z programu regionalnego przez beneficjentów, którzy mogą mieć problem z wygenerowaniem wkładu własnego w odpowiedniej wysokości. Na mocy aneksu do kontraktu programowego dla Łódzkiego region otrzyma środki w wysokości ponad 472 mln zł z budżetu państwa – ogłosił minister Grzegorz Puda.

Na kwotę dofinansowania wkładu własnego(472 845 436 zł), składają się:

  • 170 093 196 zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • 200 067 115 zł – uzupełnienie do środków z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus,
  • 102 685 125 zł – uzupełnienie do środków z Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jest to istotne wsparcie dla województwa łódzkiego, w którym beneficjenci muszą dysponować wymaganym wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

– Jest to znaczny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa, który wesprze realizację inwestycji w województwie łódzkim, stanowiąc dodatkowy impuls rozwojowy dla wzmocnienia przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych, dostępności transportowej, rozwoju zrównoważonego terytorialnie, a przede wszystkim dobrego klimatu i środowiska dzięki działaniom na rzecz transformacji energetycznej – podkreślił minister Grzegorz Puda.

Dodatkowo, w skali całego kraju do dyspozycji jest ponad 1,1 mld zł środków z budżetu państwa, przeznaczonych na współfinansowanie projektów państwowych jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem dysponentów.

– Dotychczas wynegocjowaną kwotę, zagwarantowaną w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego teraz musimy powiększyć o prawie 473 miliony złotych, bo tyle – jak przekazał właśnie pan minister – otrzymamy z budżetu państwa dodatkowo, na dofinansowanie inwestycji w regionie. Wiadomość ta oznacza, że już za chwilę ruszą pierwsze konkursy dla wnioskodawców. Te dodatkowe środki z budżetu państwa tak naprawdę uruchamiają środków unijne, pozwalają na ich realne wydawanie – mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, któremu podczas dzisiejszej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim towarzyszył Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Województwa w Polsce otrzymają z budżetu państwa ponad 8,7 mld zł. Zgodnie z planami, budżet wszystkich 16 programów regionalnych ma wzrosnąć do ponad 165,7 mld zł. Środki będą przekazane do dyspozycji marszałków, którzy według swoich kompetencji będą mogli dzielić tymi środkami w ramach wkładu własnego.

(fot. Piotr Wajman)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego