Pamiętajmy o słowach Maryi z La Salette – 19 września rocznica objawień

19 września obchodzimy kolejną rocznicę obajwień Pięknej Pani w La Salette. Pięknej Pani, która podpowiada nam, jak współpracować z Jej Synem, Jezusem Chrystusem. Co robić, by żyło się nam lepiej i by spłynęło na nas Boże błogosławieństwo. Maryja jednak płacze, bo Jej dzieci nie są posłusze, a Ona wstawia się za nami, jak może…

Maryja w La Salette objawiła się tylko raz – 19 września 1846 r. dzieciom: Melanii i Maksymowi. PŁAKAŁA. Prosiła między innymi o:

1. modlitwę
2 post
2. świętowanie niedzieli
3. poszanowanie Imienia Bożego

ORĘDZIE Matki Bożej z La Salette – fragmenty:

„Od jak dawna już cierpię z waszego powodu! Chcąc, aby Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona nieustannie wstawiać się za wami. Ale wy sobie nic z tego nie robicie.(…)

Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie, i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni ramię Mego Syna tak ciężkim.

Woźnice przeklinają, wymawiając Imię Mojego Syna. Te dwie rzeczy czynią ramię Mego Syna tak ciężkim.

Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robiliście; przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki, przeklinaliście, wymawiając Imię Mojego Syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale.” (…)

Ach dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, a jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej.

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej
Zwracamy się teraz do Ciebie, o Matko Boża Saletyńska, Pośredniczko i Pojednawczyni nasza. Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i prowadzić do Chrystusa. Wdzięczni za Twoją dobroć, przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani. Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych grzechów, wad i nałogów, aby pocieszyć Twoje strapione Serce i nie być przyczyną ponownych Twych łez i boleści. O Najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia, abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postę- powaniem, zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie, gdzie Twój Syn, Jezus Chrystus, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Cała historia i treść objawienia:
https://sanktuarium.saletyni.pl/oredzie-matki-bozej/