Orędzie na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Modląc się o zbawienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też Boga za wszystkich świętych – powiedział abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński w orędziu wygłoszonym z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Orędzie zostało wyemitowane 31 października o godz. 20.00 na antenie Programu Pierwszego Telewizji Polskiej oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Abp Dzięga zwrócił m.in. uwagę na duchową wartość zamawianych i odprawianych za zmarłych Mszy Świętych i odmawianej w ich intencjach modlitwy. „Także ciche nawiedzenie grobu, połączone z westchnieniem serca, które bezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny dla zmarłych, ma ogromną wartość” – dodał.

Metropolita szczecińsko-kamieński powiedział m.in. o wierze Kościoła w to, że wielu zmarłych jest już decyzją Boga wprowadzonych do chwały nieba. Co do niektórych z nich, Kościół uroczyście to orzeka, ogłaszając decyzje beatyfikacyjne i kanonizacyjne. „Modląc się więc o zbawienie wieczne dla zmarłych i poległych, uwielbiamy też Boga za wszystkich świętych, prosimy też o nasze uświęcenie i przygotowanie się na spotkanie z Panem” – powiedział abp Dzięga.

W swoim przesłaniu Metropolita Szczecińsko-Kamieński nawiązał do historii miejsca wygłaszania orędzia – szczecińskiej katedry. „Ta świątynia też jest cmentarzem. Tu są doczesne szczątki dawnych książąt pomorskich, tu są pochowani pierwsi metropolici szczecińsko-kamieńscy, a pod posadzką tej świątyni i wokół niej ciągle spoczywają liczne szczątki dawnych mieszkańców naszej ziemi. Otaczamy ich wszystkich naszą modlitwą” – powiedział. Przywołał m.in. pamięć rodaków, którzy walczyli i ginęli za Polskę na różnych frontach, ginęli jako zesłańcy, a także byli ofiarami ludobójstw, obozów i łagrów oraz powojennych zmagań o wolną Polskę.

„Ze szczególnym smutkiem zatrzymujemy się przy grobach i mogiłach dziecięcych, także dzieci zmarłych przed narodzeniem” – powiedział abp Dzięga. „Z najgłębszym smutkiem a nawet pewnym przerażeniem zatrzymujemy się w tych dniach z modlitwą o miłosierdzie Boże przy mogiłach, także tych symbolicznych, dzieci, które żyły, ale zostały zamordowane przed narodzeniem” – dodał. „Pytamy, skąd aż tyle złej woli u dorosłych i skądinąd wykształconych ludzi, że przewrotnie ciągle mówią o prawie do zabijania dziecka przed jego narodzeniem. Przecież nikt z ludzi nie ma takiego prawa” – powiedział abp Dzięga, przypominając, że każdy człowiek jest darem samego Boga, od poczęcia aż po naturalną śmierć.

BP KEP