Odejść, by stale być blisko – słów kilka o świętości

O świętości padło wiele pięknych słów. Przypomnijmy sobie kilka z nich.

***

Muszę być świętym jak największym – św. Maksymilian

Każdy może zostać świętym i to wielkim świętym przy pomocy Niepokalanej, byleby tylko chciał – św. Maksymilian

Wszystkim jednego i jednego tylko życzę i wciąż w kółko jedno i to samo, tj. «świętości»” – św. Maksymilian

Święty to przyjaciel, pocieszyciel, to brat kochający. Odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas, pragnie dobra naszego i szczęścia – św. Urszula Ledóchowska

Do świętości nie są konieczne ani bogactwa, ani wysokie stanowiska, ale tylko święte życie decyduje o wszystkim. Każdy więc, kto chce, może się uświęcić – św. Bernadeta Soubirous

Świętość to najpiękniejsza normalność jaką może osiągnąć człowiek – św. Jan Bosko

Potrafią umierać i nie odchodzić – ks. Jan Twardowski

Najdroższy i Czcigodny! […] Cóż Ci mogę życzyć? Zdrowia? Sukcesów? Szerokiej i głośnej sławy? Wielkiej wiedzy i roztropności? – Niektóre z tych spraw są nieużyteczne, inne z natury cierpią braki. Cóż zatem?… Jednej, jedynej tylko rzeczy [Ci życzę], żebyś został jak największym świętym. Wszystkich innych [dóbr życzę Ci] «o tyle, o ile» są konieczne i pożyteczne dla tego celu – św. Maksymilian (życzenia napisne do o. Bronisława Strycznego) 

Rozmyślaj często o tym, że cała wielkość, świętość i godność twoja zależy jedynie od wypełnienia Woli Bożej – św. Maksymilian

Moi Kochani, doświadczycie w życiu nawet na tym świecie, że cała doskonałość świętości, cała gorliwość działania, cała skuteczność misji polega nie na wielkiej mądrości, wielkim sprycie, talentach, a nawet nie na ilości modlitw i pokut, ale jedynie na doskonałości świętego Posłuszeństwa. A dlaczego? Bo przez św. Posłuszeństwo okazuje się pewna wola Boża, wola Niepokalanej; przez święte Posłuszeństwo stajemy się naprawdę narzędziem w ręku Niepokalanej, jak tego wymaga dyplomik MI; przez święte Posłuszeństwo wola nasza łączy się z Jej wolą tak, jak Jej wola jest ściśle zjednoczona z wolą Bożą; przez święte więc Posłuszeństwo stajemy się ściśle, matematycznie nieskończenie mądrzy w działaniu, nieskończenie potężni i mądrzy, i dobrzy, bo wola Boża nieskończenie i mądra, i dobra, i potężna zawsze być musi… Co za podwyższenie człowieka – nieskończone. Cóż wobec tego znaczą najbardziej oklaskiwani geniusze. –Nic więc dziwnego, że działając wedle św. Posłuszeństwa najwięcej i najlepiej czynimy. I wtedy najświęciej też działamy. Tego więc i Wam, Drogie moje Dzieci, z całego serca życzę, i tego tylko, bo wszystko inne o tyle tylko przedstawia jakąś wartość, o ile zgodne jest z wolą Niepokalanej, czyli z wolą przenajświętszą Bożą – św. Maksymilian