Nocna Pielgrzymka z Miedniewic do Niepokalanowa: 12, 13 marca 2022

Zapraszamy na kolejną  nocną pielgrzymkę z Miedniewic do Niepokalanowa. Odbędzie się ona w nocy z 12 na 13 marca 2022 r. Intencją przewodnią jest modlitwa o „CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODNOWĘ NASZYCH RODZIN”.

Pielgrzymka odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca – w dwóch grupach.

PIERWSZA GRUPA modli się idąc pieszo 21 km. z sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach k. Wiskitek do sanktuarium Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana w Niepokalanowie.

DRUGA GRUPA w tym samym czasie czuwa na modlitwie w Niepokalanowie.  Adoracja przebiega pod hasłem „O Zwycięstwo Niepokalanej w Polsce, Europie i Świecie.” Opiekę duchową sprawują franciszkanie z Miedniewic i Niepokalanowa.

Szczegółowe informacje na: www.miedniewicenoc.com, zakładka „DOJAZD”.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 
Janek: 694 005 412 // 609 562 751;  j.bak20@upcpoczta.pl, janekbpp@gmail.com
Andrzej: 501 705 502


Nocne pielgrzymowanie zaczyna się o 21.00 Apelem Jasnogórskim i Mszą św. w Miedniewicach. Ok. 22.30 następuje wymarsz. W drodze są dwa odpoczynki – ok. 1.00 i 3.00.

Kiedy pielgrzymi maszerują, w niepokalanowskiej bazylice trwa (od 21.00) Nocne Czuwanie Modlitewne w w intencji zwycięstwa Niepokalanej w Polsce, Europie i w świecie .

Ok. 5.30 pielgrzymi dochodzą do Niepokalanowa, gdzie o 5.45 sprawowana jest Eucharystia dla pieszych pątników i uczestników nocnego czuwania. Jest to uroczyste zakończenie pielgrzymowania.

Pierwsza Nocna Pielgrzymka Piesza z Miedniewic do Niepokalanowa wyruszyła 13 grudnia 2014 r.

Nawiązuje do dzieła Jana Topolskiego, który przez 20 lat prowadził w każdą drugą sobotę miesiąca pielgrzymki na trasie z Błonia do Niepokalanowa. Obecnie pielgrzymki przekształciły się w całonocne czuwanie modlitewne w Niepokalanowskim Sanktuarium.

Nocny marsz w opinii wielu uczestników tych pielgrzymek ma swój sens i sprzyja pogłębieniu duchowej relacji z Panem Bogiem. Powstała więc myśl zorganizowania nowej pielgrzymki. Wybór trasy z Miedniewic do Niepokalanowa nie jest przypadkowy. Miedniewicki klasztor to miejsce naznaczonym kultem Matki Bożej Świętorodzinnej , po drodze w Szymanowie jest Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, a Niepokalanów nieodłącznie związany jest ze św. o. Maksymilianem Marią Kolbem i Matką Bożą Wszechpośredniczką Wszelkich Łask. Trasa pielgrzymki to także część Szlaku Świętego Jakuba zaczynającego się w Warszawie i prowadzącego do Santiago de Compostella .

Szczęśliwie się składa, że Miedniewickie Sanktuarium przetrwało w nienaruszonym stanie wszelkie dziejowe burze, których na tych terenach było niemało, stąd myśl by w czasach, gdy rodzina staje się tak agresywnie atakowaną przez „nowoczesność” prosić MAZOWIECKĄ PANIĄ z Miedniewic o pomoc w obronie chrześcijańskich wartości naszych Rodzin. Niech w czasie zamętu duchowego to miejsce będzie początkiem i swego rodzaju Opoką i Latarnią wskazującą, co jest najważniejsze w naszym życiu.

Zapraszamy na stronę pielgrzymki: miedniewicenoc.com

Patronem medialnym pielgrzymki jest Radio Niepokalanów.