Nieustanna modlitwa o pokój w Niepokalanowie

Regularnie, od kilku już lat, zachęcamy Państwu w okolicach 1 stycznia (Światowy Dzień Pokoju) do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Wieczystej Adoracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie.

Św. Jan Paweł II mówił: „Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się modlić… Modlitwa jest węzłem, który jednoczy nas najskuteczniej: dzięki niej wierzący spotykają się tam, gdzie nierówności, niezrozumienie, urazy i wrogość przestają istnieć, to znaczy w obliczu Boga, Pana i Ojca wszystkich. Modlitwa, będąca autentycznym wyrazem prawidłowej relacji z Bogiem i bliźnimi, już przez to samo jest pozytywnym wkładem w budowanie pokoju”.

Przypominamy, że dzięki telewizji EWTN Polska, adoracja Najświętszego Sakramentu z  niepokalanowkiej kaplicy, możliwa jest także przez internet: EWTN Polska | Adoracja z Niepokalanowa. Transmisja internetowa trwa nieustannie, dzięki czemu o każdej porze dnia i nocy można adorować Pana Jezusa, wystawionego w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie.

Docelowo ma być 12 takich ośrodków na świecie, które powstają w ramach projektu Stowarzyszenia Communita Regina della Pace – „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Dotychczas powstało 6 Gwiazd – Światowych Centrów Modlitwy o Pokój.  W Betlejem w Izraelu, Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Oziornoje w Kazachstanie, Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Namyang w Korei Południowej i Kibeho w Rwandzie. Siódme Centrum ma powstać w Dagupan na Filipinach. Ósma Gwiazda w Koronie Maryi Królowej Pokoju powstała w Bazylice Mniejszej w Niepokalanowie w Polsce, w Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

MODLITWY O POKÓJ

Modlitwa o pokój na świecie
O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami. Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom, które są ślepe na prawdę Twojego istnienia. Proszę o udzielenie tym narodom mocy Ducha Świętego, aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami. Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec okropnych zbrodni, ogarniających cały świat. Amen.

Modlitwa do Matki Miłosierdzia o uproszenie pokoju
Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili dusze nasze przemienić. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen /Pius XII/

Modlitwa franciszkańska
O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju: abym wnosił miłość tam, gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie mnożą się zniewagi; jedność tam, gdzie panuje niezgoda.
Daj, abym przynosił prawdę tym, którzy błądzą; wiarę tym, którzy wątpią; nadzieję tym, którzy rozpaczają; światło tym, którzy błąkają się w ciemnościach; radość tym, którzy się smucą.

Daj, abym się starał bardziej pocieszać innych, niż oczekiwać na ich pocieszenie; bardziej rozumieć innych, niż oczekiwać zrozumienia; bardziej kochać innych, niż oczekiwać miłości;

Ponieważ gdy dajemy – sami otrzymujemy, gdy zapominamy o sobie – odnajdujemy siebie w Bogu, gdy przebaczamy – sami otrzymujemy przebaczenie, gdy umieramy sobie – rodzimy się dla życia wiecznego. Amen.

Modlitwa o pokój w Ziemi Świętej
Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na narody mieszkające w Palestynie i obdarz je trwałym pokojem i łaską pojednania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Przeczytaj także:
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55 Światowy Dzień Pokoju
Odpust zupełny dla Kaplicy Wieczystej Adoracji w Niepokalanowie
Jak odczytać to, co jest do odczytania. Symbolika Kaplicy Adoracji