Niepokalanów: 25-lecie Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Jubileusz 25-lecia istnienia w Polsce będzie świętowała 26 września Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To wspólnota rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych modlących się za kapłanów. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w Niepokalanowie.

Założyciel i moderator Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce ks. dr Ludwik Nowakowski powołał ją w 1995 roku na wzór francuskiej Misji Małej Tereski (Misja Terezjańska) założonej w 1992 roku przez ks. Bruno Thevenin, który prowadzi ruchy modlitwy za kapłanów od lat 70-tych. Jak podkreśla ks. Nowakowski, Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus nie stanowi wiernej kopi Misji we Francji, ale stara się dostosować i  wkomponować w polską duchowość oraz tradycję religijną.

Z okazji 25-lecia istnienia Misji w Polsce jej członkowie będą dziękować za ten czas podczas Eucharystii  w sobotę 26 września, w Bazylice NMP w Niepokalanowie. Wspólnej modlitwie będzie towarzyszyć katecheza, Adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie przy ognisku.

Jak podkreślają członkowie wspólnoty, o formację duchową dzieci i młodzieży, a także, ich rodziców i wszystkich należących do Misji dba od początku jej istnienia założyciel ks. dr Ludwik Nowakowski, obecnie proboszcz parafii w Kostowcu pod Warszawą. Oprócz katechez i stałych spotkań, dzieci i młodzież biorą udział każdego roku we wspólnym wypoczynkowo-rekolekcyjnym wyjeździe. Duchowość uczestnicy Misji czerpią z duchowej drogi św. Teresy z Lisieux.

„W Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus jedna osoba świecka, nazywana „Aniołem Modlitwy” modli się za jedną osobę duchowną (księdza, kleryka, zakonnika), znając tylko imię tej osoby. Może modlić się każdy: dzieci, młodzież, dorośli, ale w sposób szczególny ruch ten skierowany jest do dzieci” – wyjaśnia ks. dr Ludwik Nowakowski. Dodaje, że „najmniejszy i najsłabszy broni silnego – tego, któremu powierzono moc łaski zbawienia. Jest to droga zwycięstwa przez pokorę i miłość”.

„Anioł Modlitwy”, w intencji kapłana, którym się duchowo opiekuje, odmawia codziennie Modlitwę do Matki Bożej Kapłanów, którą posługuje się Misja. Może także podejmować inne, dodatkowe postanowienia, np.: ofiarować Komunię Świętą, modlitwę różańcową, cierpienie, walkę z własnymi słabościami, itp. Osoby świeckie, które chcą się stać „Aniołami Modlitwy” zgłaszają się do Sekretariatu Misji. Jak podkreśla ks. Nowakowski, członkowie Misji wierzą, że „modlitwa – szczera i prosta, a jednocześnie wierna, przynosi wiele pięknych owoców”. Celem obecnym Misji jest poszerzenie kręgów wspólnoty, by objąć modlitwą jeszcze większą liczbę kapłanów.

Obecnie w polskiej Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus modlą się 2653 osoby, w tym 564 dzieci. Ponad 300 osób dorosłych otrzymuje indywidualnie raz w miesiącu katechezy do osobistej formacji duchowej. Działa 26 grup modlitewnych – osób dorosłych i grup dzieci. Dołączyć do wspólnoty modlitwy można m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.misjateresy.pl.

Misja modlitwy za kapłanów – Misja św. Teresy – to ruch modlitewny zatwierdzony Dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza, z dnia 1 października 2008 roku.

Program:

10.00-10.30 – Powitanie i wprowadzenie do uroczystości jubileuszowych (gromadzimy się pod ołtarzem polowym za Bazyliką)

11.00-12.00 – Msza Święta Jubileuszowa (Bazylika)

12.30-14.00 – Obiad (w dwóch grupach)

14.00-16.30 – Katecheza i świadectwa (Sala św. Bonawentury)

17.00-17.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Kaplica św. Maksymiliana)

18.00-20.00 – Ognisko, wspólny śpiew i zabawa.

Planowane obchody odbędą się zgodnie z aktualnymi na dzień 26 września 2020r. zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie organizacji nabożeństw i imprez z udziałem gości.